آینده فلسفه در ایران
آینده فلسفه در ایران

روز جهانی برای اهل فلسفه فرصتی فراهم می آورد که بتوانند در باب ماهیت فلسفه و وضع کنونی و آینده آن اندکی بیندیشند و اتفاقاً اینها از مهمترین مسائل فلسفه زمان است. هرگز به اندازه

من جستجوگر افق‌های گشوده‌ام
من جستجوگر افق‌های گشوده‌ام

برخی‌ها معتقدند که جنابعالی در بیست سال گذشته چیزهایی گفته و نوشته‌اید که با سال‌های قبل‌تر تفاوت مشهودی دارد. به نظر می‌رسد در این سال‌ها توجه به مسائل عمومی و عملی جایگزین تدبر در مکاتب

گفتگوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با رضا داوری اردکانی
گفتگوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با رضا داوری اردکانی

1-        از دیدگاه جنابعالی معنا و گستره مفاخر چیست و مهمترین معیار و شاخصه های شناسایی مفاخر فرهنگی را در چه می دانید؟ آدمی به این جهان خوب و بد بستگی دارد و کسانی را

تاریخ در ترازو؛ گفتگوی داریوش رحمانیان و محسن آزموده با رضا داوری اردکانی
تاریخ در ترازو؛ گفتگوی داریوش رحمانیان و محسن آزموده با رضا داوری اردکانی

داریوش رحمانیان: ما در بخش «تاریخ در ترازو» هم به معرفت تاریخ به معنای عام نظر داریم و هم به تاریخ به مثابه یک رشته (discipline) دانشگاهی در جهان و به طور خاص در ایران