ردکردن این

Tag: سخنرانی

سخنی کوتاه درباره معنی آینده و شرایط امکان آینده‌­نگری

برای قدردانی و سپاس از دکتر هادی خانیکی که داعیه دار دیالوگ است

سخنرانی رضا داوری اردکانی در نشست «شهید مطهری و امتداد اجتماعی حکمت و فلسفه اسلامی»

آینده نگری و توسعه

روز جهانی فلسفه و بزرگداشت فارابی

درباره فلسفه و آینده آن در ایران

آینده فلسفه در ایران

مواجهه با غرب و تجدد غربی

حفظ صلح تا کی و کجا و چگونه ممکن است؟

یاد و نام شیخ الاسلامی در دفتر دانش و دانشگاه زنده خواهد ماند