گفتگو با مجله فرهنگ امروز: کنار آمدن با تاریخ همیشه آسان نیست
گفتگو با مجله فرهنگ امروز: کنار آمدن با تاریخ همیشه آسان نیست

بررسی تاریخ علوم انسانی در ایران و مواجهه ایرانیان با مفاهیم و نهادهای مدرن علمی از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. آن چه در این مواجهه شاید بیش از سایر مولفه‌ها حائز اهمیت است،

«نسبت شعر و خرد»؛ گفتگوی روزنامه ایران با رضا داوری اردکانی
«نسبت شعر و خرد»؛ گفتگوی روزنامه ایران با رضا داوری اردکانی

مینا نبئی: «شاعر راستین» تا به خود است، آفرینشی نمی‌تواند داشت. ساز و کارِ حقیقت با «بی‌خویشتنی» شاعر آغاز می‌شود و حقیقت از ضمیر چنین شاعرانی، که انباره عشق‌اند، سر برمی آورد. این چنین شعری

گفتاری از داوری اردکانی به مناسبت روز جهانی علم؛تفاوت علم در جهان قدیم و جهان جدید/فلسفه و علم یکی نیستند
گفتاری از داوری اردکانی به مناسبت روز جهانی علم؛تفاوت علم در جهان قدیم و جهان جدید/فلسفه و علم یکی نیستند

علم سودمند است اما نمی‌دانیم سود فلسفه چیست ولی به صرف اینکه علم، سودمند است نمی‌توان فلسفه را لغو و زاید دانست. فلسفه و علم یکی نیستند.

گفت‌وگو با رضا داوری اردکانی به بهانه زادروز او؛
گفت‌وگو با رضا داوری اردکانی به بهانه زادروز او؛

گفت‌وگو با رضا داوری اردکانی به بهانه زادروز او؛