ردکردن این

یاد و نام شیخ الاسلامی در دفتر دانش و دانشگاه زنده خواهد ماند

درباره آقای دکتر شیخ ­الاسلامی

من و استاد گرانمایه آقای دکتر شیخ الاسلامی بیش از چهل سال عهد دوستی داشتیم اما در سال‌های آخر عمر متأسفانه یکدیگر را نمی دیدیم. زمانه بدی شده است. دوستان از هم دور می مانند و این بدان معنی است که بنیاد دوستی در زمانه سست شده است و دوستان تا هستند کمتر وقت و فرصت دیدار یکدیگر را پیدا می‌کنند اما تا آدمی هست دوستی هم هست و وقتی دوستی این دیر خراب را ترک می‌کند، دوستانش افسوس و دریغ می‌خورند که چرا قدر صحبتش را ندانسته و دیدارش را غنیمت نشمرده­اند. البته در سن و سالی که من هستم رفت و آمد و دید و بازدید چندان آسان نیست و مشکل فقط این نیست که زمانه هم آدمیان را به خود و کارهای خود مشغول کرده است. 

زهی زمانه ناپایدار عهد شکن                          چه دوستیست که با دوستان نمی‌پایی

که اعتماد کند بر مواهب نعمت                                  که همچو طفل ببخشی و باز بربایی

به‌زارتر گسلی هر چه خوبتر بندی                                تباه‌تر شکنی هر چه خوشتر آرایی

به عمر خویش کسی کامی از توبرنگرفت                      که در شکنجه بی‌کامیش نفرسایی

اگر ز باد فنا ای پسر بیندیشی                                   چو گل به عمر دو روزه غرور ننمایی

ندوخت جامه کامی به قد کس گردون                          که عاقبت به مصیبت نکرد یکتایی

آدمیان با عهد دوستی انسان شده اند و هنوز هم حق دوستی را فراموش نکرده اند. من هم وقتی خبر درگذشت دکتر شیخ الاسلامی را شنیدم تکان خوردم و متأسف شدم و دریغ خوردم که چرا از صحبت ایام پیریش که دوران فرزانگی هم بود محروم ماندم. دکتر شیخ الاسلامی ادیب و عارف بود و از خاندان علم و معرفت آمده بود و راه نیاکان را دنبال می‌کرد. شاید ادب و تواضع و رسم احترام به علم و معرفت را نیز از ایشان آموخته بود. این استاد ادبیات و معرفت، صاحب خرد عملی و اهل تدبیر هم بود در زمانی که دانشگاه‌ها به مدیران دانشگاهی پاسدار دانش و پژوهش نیاز داشتند قدم در میدان گذاشت. من به چشم خود آثار مدیریت ایشان را در دوران ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دیده ام و از درایت و تدبیری که در دوره تصدی ریاست دانشگاههای علامه طباطبایی و تربیت معلم داشتند کم و بیش خبردار می شدم. ایشان توانایی در حل مسائل با نرمش و صبر و مدارا داشتند.

در کار درس و تدریس هم موفق بودند و مخصوصاً چون تجربه وعظ و خطابه داشتند مطالب دشوار را به زبان بالنسبه آسان بیان می‌کردند. من یکبار دیگر این  مصیبت را به خانواده ارجمند و فرزند گرامیشان آقای دکتر شیخ الاسلامی تسلیت عرض می کنم. از ابتدا قرار نبوده است که آدمیان عمر جاوید داشته باشند و زندگی ما پایانی دارد ولی مردم می خواهند و حق دارند به خواهند که خوبان دیرتر بمانند. متأسفانه دکتر شیخ­الاسلامی از میان ما رفته است اما یاد و نامش در دفتر دانش و دانشگاه زنده خواهد ماند. یکی از فضائل تاریخ اینست که خوبی و بزرگی در آن محفوظ می­ماند. تاریخ حتی عظمت­های پوشیده را در وقت مقتضی آشکار می­کند. از خداوند غفور و رحیم درخواست کنیم که روان پاک دکتر شیخ­الاسلامی را در پناه رحمت خود قرار دهد. ما هم به او سلام و درود بفرستیم.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دانلود مطلب به صورت 

مطالب مرتبط :

0%