ردکردن این

علم، خانه می خواهد تا از سرگردانی نجات یابد

در آوریل سال گذشته میلادی آکادمی ملی علوم آمریکا با همکاری بنیاد کاولی و بنیاد آلفرد پی اسلوان همایشی ترتیب داد تا تصویری از آینده علم در آمریکا و جهان ترسیم کند. در این همایش جمعی از بزرگترین و موفق ترین متخصصان سیاستگذاری و مدیریت علم و فناوری شرکت داشتند ولی حتی یک فیلسوف یا جامعه شناس علم در میان آنها نبود و البته از این بابت تعجب نباید کرد. در این باره در جای خود توضیح کوتاهی خواهم داد.

محور بحث همایش گزارشی بود که وانوار بوش رئیس مؤسسه کارنگی واشنگتن و مشاور فرانکلین دی روزولت در سال 1945 نوشته و در آن پیشنهاد کرده بود که رابطه میان دولت فدرال و نظام پژوهش تغییر کند و این نظام از سوی دولت مورد حمایت قرار گیرد چرا که تجربه جنگ این معنی را آشکارتر کرده بود که قدرت کشور بستگی به دانش و پژوهش دارد. اجرای طرح بوش به تحول در علم و صنعت و اقتصاد آمریکا سرعت بیشتر بخشید. در اجرای همین برنامه بود که وقتی فضانورد روس از جوّ زمین خارج شد کِندی که عبور از مرزهای دانش را پیشنهاد کرده بود دستور داد که در برنامه مدارس نیز تجدید نظر کنند. این همایش هفتاد و پنج سال پس از انتشار گزارش  بوش و در شرایطی تشکیل شده است که به قول برپاکنندگانش همه گیری کرونا، لطمه های نامتناسب و سنگینی را به اقلیت های نژادی و قومی وارد کرده و نوری به نابرابری های ساختاری نژادی و اقتصادی ناخوشایند (بحران نابرابری از نظر عدالت، سلامت، آموزش، آزادی، ثروت، مسکن و غذای باکیفیت و ترقی اجتماعی) تابانده و آنها را در کانون توجه قرار داده است. (علم، مرز بی انتها، گزارش استیو السون، ترجمه آریا متین، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با همکاری انجمن فیزیک ایران، ص 29).

آکادمی علوم آمریکا و بنیاد کاولی و بنیاد آلفرد پی اسلوان و بسیاری از شرکت کنندگان در همایش، پیشنهاد بوش را مهم و مؤثر دانسته و به استناد جمله ای از گزارش او مشعر بر اینکه دوره های تغییر بزرگ فرصت های بزرگ پدید می آورند لازم دانسته اند که تغییری در نحوه همکاری دولت و دانشگاه انجام شود اما هیچ پیشنهاد خاصی نداشته و مقدمه دفتر را با این جمله پایان داده اند که: اگر به دقت به چگونگی کاربرد درس هایی که در گذشته آموخته ایم در چالش های کنونی و آینده بیندیشیم می توانیم جهان قوی‌تر و تاب آورتری در سال‌های آتی بسازیم (همان، ص 34).

 سخنران ها نیز در سخنان خود از وضع علم و پژوهش در آمریکا گفته و گاهی آن را با علم جهانی قیاس کرده و پیشنهادهایی داشته اند مثلاً رافائل رایف رئیس موسسه فناوری ماساچوست (MIT) تذکر داده است که: «رقبای جهانی از چین تا اروپا بگونه ای سنجیده برنامه ریزی کرده اند تا از ما پیش بیفتند و ما تا حدود زیادی اجازه دادیم این اتفاق بیفتد چون مصرانه خواستار واکنشی از سوی دانشگاه ها، صنعت و دولت نشده‌ایم» (همان، ص 56). او همچنین پیشنهاد کرده است که «اداره فناوری نوین» در بنیاد ملی علوم با تمرکز بر فناوری های خطیر از طریق همکاری با علوم اجتماعی و انسانی به مثابه بخشی جدایی ناپذیر از پژوهش …» تأسیس شود و نکته مهم سخنش اینکه حمایت از پژوهشِ هدفمند قطعاً به عهده دولت فدرال است.

آلن لشنر مدیر عامل سابق انجمن پیشرفت علم آمریکا نیز پیشنهادهایی داشته است: «باید نسل جدید را تعلیم دهیم تا چندملیتی تر باشد … باید سیستم هایی را مستقر کنیم که بتوانند از علم بین المللی حمایت کنند». او گفته است که ما به تغییرات فرهنگی نیاز داریم و ایجاد این تغییرات دشوار است زیرا انسان ها از تغییر بیزارند. به نظر او تا وقتی فقط به تعداد مقالات در مجلات ساینس، نیچر، سل یا سایر ژورنال های منتخب یا تعداد بورس هایی (متأسفانه در نوشته های رسمی ما به جای بورس، بورسیه که به معنی شخص استفاده کننده از بورس است می آید) که محقق گرفته است یا تعداد کل آثار منتشره پاداش می‌دهیم، چیزی تغییر نخواهد کرد».

 دیگران هم درباره عمومی تر کردن علم و ارتباط دانشمندان و سازمان های علمی با مردم و نزدیک کردن علم با مردم و مردم با علم و استفاده از پژوهش برای رفع ظلم و تبعیض و رو کردن به عدالت اجتماعی مطالبی گفته اند. این مطالب، چنانکه در مقدمه های ترجمه فارسی گزارش آمده است بر این اصل قرار دارد که: سیاست علم باید به جایگاه علم در جامعه و خدمتی که علم می‌تواند به زندگی بکند ناظر باشد. البته مقصود این نیست که پژوهش یکسره کاربردی شود بلکه باید دریافت که نظام علم و جامعه به هم بسته اند تا آنجا که می توان گفت جامعه و علم در تناسب با یکدیگر رشد و توسعه می-یابند.

وقتی ما ایرانیان گزارش را می خوانیم و وضع علم خود را با روح مطالب آن می سنجیم. گفته های مدیران علم و پژوهش در آمریکا باید به نظرمان مهم بیاید زیرا آنها غالباً از نسبت علم با جامعه و زندگی و آینده می گویند و ما بیشتر در اندیشه بالا بردن تعداد مقالات و جایگاهمان در مسابقه مقاله نویسی هستیم. توجیه توجه دانشمندانمان به علم و پژوهش هم تنها می-تواند این باشد که علم امری شریف و والا است. راستی اگر سمیناری در باب گذشته و آینده علم در کشور تشکیل شود دانشمندان و مدیران علم و پژوهش شرکت کننده در آن چه ها خواهند گفت و چرا چنین سمیناری برگزار نشده است و نمی-شود. رئیس آکادمی علوم آمریکا گفته است: «اگر تمامی جامعه آمریکا را از نهاد علم به هیجان در نیاوریم نمی‌توانیم در علم سرآمد باشیم» یا «روال گذشته در واقع به درخواست از مردم برای حمایت از بودجه هایمان مربوط می‌شد اما اکنون این رابطه بسیار فراگیرتر شده است» (همان، صص124-125) و … . درست است که مسائل علم در کشور ما نمی تواند همان مسائل باشد که آمریکاییان دارند. آمریکا می خواهد مقام جهانیش در علم را حفظ کند ما هم باید به وضع علم در کشور خودمان بیندیشیم. راستی ما در این باب چه می اندیشیم و چه داریم که بگوییم؟ شاید دانشمندانمان که متأسفانه کمتر اظهارنظر کرده اند نظرها و سخن های خوب داشته باشند و به نظر نمی رسد هیچکدامشان با این رأی که علم باید به توسعه مدد کند مخالف باشند اما حاصل کار دانشگاه ها و پژوهشگاه های ما وقتی توسعه، برنامه ندارد چگونه صرف توسعه شود. تفاوت علم و پژوهش ما با علم در کشورهای توسعه یافته اینست که اینها می خواهند بدانند که علم چه قدم تازه ای می تواند و باید بردارد و ما باید بیندیشیم که چرا علم و زندگی و صنعت و کشاورزی و مدیریت و اقتصاد و سیاست از هم دور و جدا افتاده اند و چگونه می توان آنها را در یک نظام قرار داد و در این صورت گرچه سیاست مقاله  پردازی را نمی توان به هیچ وجه توجیه کرد اما کار دانشمند هر جا باشد پژوهش است و هم اکنون دانشمندان بهترین کاری که می توانند بکنند اینست که به پژوهش و نوشتن مقالات علمی مشغول باشند. هرچند که وقتی کشور برنامه هماهنگ توسعه نداشته باشد پژوهش این دانشمندان نمی تواند مدد کار اجرای برنامه توسعه شود. پس این گزارش سمینار علم، مرز بی انتها را چرا می-خوانیم و از آن چه بهره‌ای برمی داریم؟ به این پرسش پاسخ های متفاوت می توان داد. کسی ممکن است بگوید که گزارش را خوانده است تا ببیند در علم آمریکا چه می گذرد و آمریکاییان درباره گذشته و آینده علم خود چه می‌اندیشند. دیگری شاید آن را می‌خواند که ببیند آیا دانشمندان شرکت کننده در همایش توانسته اند تصویری «از آینده علم و نحوه تعیین جایگاه نهاد پژوهش برای ارائه بهترین خدمت به کشور و جامعه شان در قرن بیست و یکم» (صص 39-40) رسم کنند. بعضی از تدوین کنندگانِ آیین نامه های استخدام و ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه ها اگر در همایش آمریکا بودند یا در تهران همایشی تشکیل می شد و سخنران ها از همبستگی علم و جامعه و زندگی و مردم می گفتند شاید افسرده می شدند که چگونه در کشوری مثل آمریکا و مخصوصاً در کشور خودمان مدیران دانشگاه ها و مؤسسات بزرگ علمی دور هم جمع شده اند و از اهمیت مقاله شماری و تعداد ارجاع ها هیچ نگفته اند و یکی هم که به آن اشاره کرده حتی نوشتن مقاله در مجلات ساینس و نیچر و … را بی اهمیت دانسته است. ما لااقل از نظر دو دانشمند که مقدمه ای برای دفتر گزارش علم، مرز بی انتها نوشته اند خبر داریم و کاش سمیناری در باب آینده علم ایران تشکیل می شد که از نظرهای دیگران هم آگاه -می شدیم. شاید دانشمندان مقاله نویس هم می آمدند و با صمیمیت می گفتند ما برای هر پژوهشی که کشور به آن نیاز داشته باشد آماده ایم چنانکه همکار گرامی آقای دکتر شعبانی در مجله علوم پایه فرهنگستان مقاله خواندنی و خوبی در باب شیمی و توسعه نوشته است و این قدم خوبی است (ولی وقتی شیمی در خدمت توسعه نیست باید فکر کرد که چگونه شیمی می-تواند در خدمت توسعه قرار گیرد) پس دانشمندان را از آن جهت که علم و پژوهششان در راه توسعه صرف نمی شود ملامت نباید کرد. آنها دانشمندند نه کارگزار توسعه. وقتی تقاضایی نیست دانشمندان حق دارند که بگویند ما کاری که بر عهده مان بود و می توانستیم انجام دهیم، انجام دادیم. ما علم و پژوهش را دوست می داریم. پس چرا پژوهش نکنیم و مقاله ننویسیم. کشور باید شئون زندگی جدید را بشناسد و بداند جایگاه هر شأنی کجاست و آن را در جای خود قرار دهد. در این صورت است که نظم و انتظام پدید می آید و ثمر کارها بیشتر و بهتر می شود. راستی چگونه باید علم را در جایگاه خود قرار داد؟ شاید خواندن این گزارش کوتاه ما را در این راه یاری دهد. یک جامعه شناس از خواندن گزارش دریافته است که «درک سیاستگذارانه از علم درکی صرفاً تخصصی از رشته های علمی نیست بلکه درکی جامع از منطق علم و تحولات آن در نسبت با ضرورت ها و نیازهای سیاست، جامعه و اقتصاد است» و … «رشد و توسعه علم همراه با بالندگی جامعه و سیاست صورت می گیرد و بالاخره اینکه با درکی جامع از نهاد علم و اجتماعات علمی می توان زمینه رشد و بالندگی علوم را فراهم کرد». (همان، صص 13 و 14)

وقتی نخبگان سیاست علم آمریکا در همایشی گرد می آیند و سخن می گویند سخنشان را باید شنید زیرا با شنیدن سخن آنان وضع علم در آمریکا و قدرت و ضعف آن کشور را می توان دریافت ولی گزارشی که در دست است نه گزارش صریح وضع علم در آمریکاست نه از گذشته و آینده علم آمریکا سخنی به میان آمده است و حداکثر می تواند آغاز راهی برای تدوین سیاست علم آمریکا باشد. آنچه می توان گفت این است که شرکت کنندگان در همایش از آنچه در هفتاد و پنج سال اخیر در علم آمریکا گذشته است ناراضی نیستند اما ادامه آن راه را در شرایط کنونی کافی نمی دانند و برای اینکه آمریکا در رقابت با اروپا و چین مقام خود را حفظ کند پیشنهادهایی کرده اند که بعضی از آنها رویایی است و راه عملی کردنشان را هنوز نمی دانند یا لااقل درباره این راه ها حرفی نزده اند. مثلاً این حرف خوبی است که علم باید به مردم نزدیک شود و به آنان خدمت کند و مردم هم باید به علم نزدیکتر شوند اما این یک سخن اخلاقی مشهور است نه سیاست علم و حتی اگر عملی باشد راه علم نیست، مقصد علم است. وقتی وانوار بوش پیشنهاد کرد که دولت فدرال در توسعه پژوهش و دانش کشور شریک شود نه فقط پیشنهادش عملی بود و وظیفه تازه ای را بر دوش دولت می گذاشت بلکه ناظر به دورانی بود که در آن سیاست کشور می بایست در خدمت علم و تکنولوژی باشد اما ایجاد شوق علم آموزی در مردم و تقویت اعتماد آنان به علم، مسئول و متصدی خاص ندارد و اداره و سازمانی را نمی توان مأمور محقق ساختن آن کرد. دعوت به علم و شوق علم آموزی یک امر اخلاقی سیاسی است اما با آن تکلیف سیر و سرنوشت علم معین نمی شود. حتی تأمین منابع مالی پژوهش هم که اهمیت اساسی دارد همیشه و در همه جا نمی تواند به پیشرفت و پیشبرد علم کمک کند و اگر زمینه روحی و اخلاقی پیشرفت نباشد منابع مالی هدر می رود.

راقم این سطور گزارش هفتاد و پنجمین سالگرد انتشار بیانیه علم؛ مرز بی انتها را با دو نظر خوانده است. با یک نظر خواسته است بداند که کشوری مثل آمریکا که قدرتش از علم جدا نیست چگونه به علم می نگرد و از آن چه توقع ها و انتظارها دارد و نظر دیگر اینکه آمریکا چه رویکردی به آینده دارد و آیا با اعتماد به نفس قدم برمی دارد یا مردّد و نگران آینده است و اگر اعتماد به نفس خود را حفظ کرده است اساس و ضامن و پشتوانه اش چیست.

با نظر اول تأمل در گزارش را بسیار مفید و حتی ضروری می دانم زیرا امیدوارم بتواند ما را به تأمل در وضع علم کشور که با تاریخ و جامعه و زندگی و سیاست پیوند استوار ندارد بخواند و متصدیان و مدیران علم و پژوهش را متذکر سازد که علم زینت و زیور کشور و ملک طلق هیچکس نیست بلکه به جامعه و کشور تعلق دارد و برای پیشرفت کشور است. مخصوصاً باید توجه کرد که در کشورهایی نظیر کشور ما علم وابستگی خاص به سیاست دارد زیرا در وهله اول سیاستمداران و گردانندگان امور کشورند که باید برنامه توسعه را تدوین و اجرا کنند جایگاه و وظیفه علم نیز در برنامه معین و روشن می-شود وقتی سیاست برای طرح و حل مسائل به دانشگاه ها و دانشمندان رجوع نمی کند، دانشمندان ناگزیر در تنهایی خود مسائلی را برای پژوهش انتخاب می کنند و اگر پژوهش آنها به کار کشور نیاید، گناه آنان نیست حتی می توان گفت که اهتمام به علم در شرایطی که کشور به آن احساس نیاز نمی کند فضیلت بزرگ است. گزارش همایش علم مرز بی انتها، می-آموزد که علم برای جامعه و زندگی است و مسائل زندگی را حل می کند و از این پس بیشتر باید به مسائل زندگی و حتی به رفع تبعیض و تأمین عدالت رو کند. این درسی است که سیاست علمِ ما از این گزارش می تواند بیاموزد. به این جهت باید سپاسگزار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و انجمن فیزیک ایران بود که آن را ترجمه و منتشر کرده اند.

نظر دوم من اندکی رنگ تردید دارد و به نظر می رسد که شرکت کنندگان در سمینار، افق آینده را روشن نیافته و با اعتماد و اطمینان از آینده سخن نگفته اند و البته حق هم دارند. اگر در پایان جنگ جهانی دوم یک دانشمند آمریکاییِ آشنا با سیاست می توانست با خوش بینی به آینده آمریکای پیروز در جنگ و مغرور از آزمایش ضد اخلاق و زشت بمباران اتمی اش در ژاپن -در زمانی که آلمان تسلیم شده بود- بنگرد، کاری بزرگ نکرده بود. آمریکای آن زمان امیدوار بود و دانشمندانش می-توانستند مظاهر این امیدواری باشند. اما اکنون زمان، زمان پایان جنگ جهانی دوم نیست. در هفتاد و پنج سال اخیر که آمریکا در همه جنگ های محلی و منطقه ای دخالت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم داشته و در هیچ یک از آنها پیروز نشده است چه اعتماد و امیدی به آینده می تواند داشته باشد (این جنگ ها پیروز نداشته و همه اطراف دخیل در جنگ شکست خورده اند گویی تقدیر جهان کنونی این است که همه و بخصوص مردم مناطق توسعه نیافته گرفتار نزاع ها و کشمکش ها و کشتارهایی باشند که از آنها نتیجه ای برای کشمکش کنندگان به دست نمی آید. شاید برای امریکا هم بیشتر وجود جنگ و اختلاف اصل است و نتیجه ای که از آن حاصل می شود ویرانی کشورها و کشتار مردمان و فقر و بی خانمانی مردمان است که امریکا به آن اهمیت نمی دهد و گاهی آن را غنیمتی برای خودش می داند). اکنون هم آمریکا در فکر آینده نگری نیست بلکه نگران حوادثی است که در بیرون آمریکا و در درون کشور پیش آمده است و ممکن است پیش آید. در مورد علم نگران است که مبادا در مسابقه علمی تکنیکی اقتصادی نتواند سبقت خود را بر چین و اروپا حفظ کند. در داخل کشور هم نگران است که اختلاف های قومی و نژادی و پدید آمدن موج های آشوب و افزایش چشمگیر تعداد آشوبگران و اوباش نظم و ثبات را به خطر اندازد.

آمریکا هفتاد و پنج سال با برخورداری از نظم و ثبات داخلی نسبی، نظم و ثبات در سراسر جهان را بر هم زده است و اکنون باید نگران نظم و ثبات خود باشد. البته در گزارش گاهی نشانه هایی از امید ظاهر می شود اما این امید به آرزو نزدیک است و با اعتماد اظهار نمی شود.

چیزهای دیگری هم هست که در سمینار به آن توجه نشده و مسکوت مانده است. هیچ یک از شرکت کنندگان نپرسیده و نگفته اند که در هفتاد و پنج سال اخیر علم آمریکا به کدام سو رفته و دستخوش چه تحولاتی بوده است وقتی از تحولات روی داده چشم می پوشند پیداست که به وضع آینده هم توجه نمی کنند. گویی علم امر مطلقی است که همیشه و همواره ثابت می ماند و جامعه ها و کشورها می توانند هر طور که بخواهند با آن رفتار کنند و از آن بهره ببرند. به راستی علم در هفتاد و پنج سال اخیر منشاء چه آثار و تحول هایی بوده و در زندگی مردمان چه دخالتی داشته و چه بهبودها یا مشکل ها و زیان ها پدید آورده است؟ آیا عجیب نیست که در سال بیستم قرن بیست و یکم در کشوری مثل آمریکا همایش سیاست علم برگزار شود و در آن از آلودگی محیط زیست و هوا و دریا زندگی در فضای مجازی و دیجیتالی حرفی به میان نیاید؟ این غفلت را چگونه باید توجیه کرد. حدس من این است که این غفلت عمدی است و اگر عمدی نباشد غفلت بسیار بزرگ و خطرناکی است. به آینده جامعه آمریکا و هیچ جامعه دیگری بدون توجه به نسبتش با فضای مجازی و تکنولوژی آن نمی-توان فکر کرد.

گفته بودم که درباره غیبت مورخ و فیلسوف علم و محقق آگاه از جامعه شناسیِ علم توضیح مختصری خواهم داد. آمریکا کشور عجیبی است. همه چیز دارد و از هر چیز غالباً در جای خاص و ثابت آن بهره می برد. اما به راستی چگونه در امریکا جای چیزها و شأن و کاربرد آنها ثابت و پایدار مانده است. آمریکا فلسفه دارد و فلسفه آن پراگماتیسم است. پراگماتیسم فلسفه مهمی است اما با تاریخ چندان سر و کار ندارد. در پراگماتیسم، حقیقت نسبی نیست بلکه در تناسب و همبستگی امور است. تناسب و همبستگی هم نشانه و شرط به سامان بودن کارهاست اما ملاک و میزان حقیقت نمی  تواند باشد زیرا نه همیشه تناسب چیزها و کارها به یک صورت است و نه به دوام تناسب و همبستگی اطمینان می توان داشت. تناسب و همبستگی یک وضع مناسب در تاریخ است اما تاریخ را راه نمی برد بلکه بیشتر با ثبات و نظم اوتوپیک می خواند. آمریکا فیلسوف علم و مورخ و جامعه شناس دارد اما آنها در جای خود به کار تخصصی خود اشتغال دارند گویی علم و سیاست علم به کسانی که در باب علم و جامعه و تاریخ تحقیق می کنند، ربطی ندارد. ژان بودریار در کتاب آمریکا که از حیث حجم کوچک و از حیث مضمون قابل اعتنا است. این کشور را با دید نقادانه و پست مدرن خود دیده و وصف کرده است. او در این کتاب نوشته است: «آمریکا هرگز از نظر خشونت، رویدادها، جمعیت یا ایده کمبود نداشته است ولی این چیزها به تنهایی تاریخ را به وجود نمی آورند. حق با اوکتاویو پاز است که می گوید آمریکا به امید فرار از تاریخ و ساختن آرمانشهری مصون از تاریخ خلق شد و نسبتاً در این پروژه موفق بود. پروژه ای که امروز نیز آن را تعقیب می کند. مفهوم تاریخ به مثابه استیلای عقلانی، اجتماعی و سیاسی … به آنها تعلق ندارد (ص 107). از شرکت کنندگان در سمینار نمی توان و نباید توقع داشت که نوشته بودریار را خوانده باشد اما اینکه خود را بی نیاز از مشورت با صاحبنظران علوم انسانی و تاریخ و فلسفه علم بدانند اندکی جای تعجب دارد.

من پس از مطالعه گزارش سمینار علم، مرز بی انتها برای درک بهتر مطالب آن به کتاب بودریار مراجعه کردم و البته درباره نوشته بودریار حرف ها دارم اما اذعان می کنم که این مراجعه فهم معنای گزارش و تشخیص مزایا و نقص های پنهان آن را برایم آسان  کرده است نقص بزرگ و اساسی آن چندان آشکاراست که بدون مراجعه به بودریار و امثال بودریار هم به چشم می آید. مدیران علم و متخصصان مدیریت آموزش و پژوهش آمریکا گرد هم آمده اند تا راه آینده علم کشور را بیابند و بگشایند اما راهی نشان نداده و صرفاً آرزوهای خود را بیان کرده اند و این یعنی نمی دانند که علم به کجا می رود. علم هم در نظرشان تکنوسیانس است و حرفی از علم انسانی و اینکه جامعه آمریکا در چه حال و وضع است و … به میان نیاورده اند. گویی مدیران علم گرد هم آمده اند که بگویند ما همچنان مثل گذشته علم را اداره می کنیم. با این تفاوت که می خواهیم مردم بیشتر به آن توجه کنند و از فواید آن برخورداری بیشتر داشته باشند. اکنون شاید مناسب باشد نظر بدبینانه بودریار درباره آینده آمریکا را نقل کنم و با آن به سخن پایانی نزدیک شوم: «… این اعتقاد بی پیرایه آمریکایی ها که خود را مرکز جهان، قدرت برتر و الگوی مطلق همه می دانند نادرست نیست. این اعتقاد بیش از آنکه مبتنی بر منابع طبیعی فناوری ها یا نیروی نظامی باشد مبتنی بر فرض معجزه آسای آرمانشهری واقعیت یافته است. جامعه ای که با صراحتی تحمل ناپذیر برای ما مبتنی بر این ایده است که تحقق تمام چیزهایی است که دیگران خوابش را می دیده اند: عدالت، وفور، حکومت قانون، ثروت، آزادی …» مع هذا گزارش سمینار آکادمی علوم آمریکا برای ما از آن جهت اهمیت دارد که در آن نسبت میان علم و جامعه و اقتصاد و زندگی هرروزی مردم محرز و مسلّم گرفته شده است و این می تواند به ما تذکر بدهد که علم را در حبس مراکز علمی نگاه نباید داشت و به صرف نشر مقالات در مجلات و ژورنال های خاص نباید رضایت داد. اقتضای ذات علم تکنولوژیک اینست که به میدان زندگی و عمل بیاید و در سامان دادن و نظم بخشی به کارها دخیل باشد. تکرار می کنم که اگر این امر در جایی محقق نشود گناهش بر گردن دانشمند نیست. زیرا او وظیفه اش پژوهش است و اگر کشور به پژوهش نیاز نداشته باشد و از آن بهره نبرد لابد نارسایی و نقصی دارد که باید آن را شناخت و علاج کرد. اگر مطالعه گزارش سمینار بعضی از دست اندرکاران سیاستگذاری علم را به این معنی متذکر سازد آن را غنیمت باید دانست. اما اگر مطالب سمینار همین باشد که خلاصه اش در گزارش آمده است راه آینده علم آمریکا با آن روشن نمی شود زیرا در آن معلوم نشده است که برای رسیدن به آرزوهای خیرخواهانه سخنران های سمینار چه باید کرد و از کدام راه باید رفت. آمریکا راه گذشته خود را ادامه می دهد و دولت فدرال را در کار پژوهش بیشتر شریک می سازد. حتی اگر دانشمندان چنین تقاضایی نداشتند این اتفاق روی می داد. زیرا سیاست کنونی راهی جز سر فرود آوردن در برابر فرمان تکنیک و تکنوسیانس یا رو کردن به ویرانگری و خشونت و کشتار ندارد. سیاست دیگر تدبیر نیست و در بهترین صورت برنامه تکنیک را اجرا می کند و اگر برنامه ای نباشد یا نتواند برنامه ای را اجرا کند به بیهوده کاری و خشونت دست می زند. علم خانه می خواهد و باید در خانه خود سکونت کند و آن را از سرگردانی نجات باید داد. علم باید با توسعه قرین شود و این امر صرفاً از طریق همکاری سیاست و حکومت با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها می تواند صورت گیرد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دانلود مطلب به صورت 

مطالب مرتبط :

مقاله

دیده‌بان آینده تجدد

نکته قابل تأمل در باب روسیه‌شناسی اینست که در صحنه تجددمآبی سیصدساله این کشور، فلسفه تقریباً غائب بود و نزاع روحی و تاریخی میان روسیه

ادامه مطلب »
0%