ردکردن این

انتشار کتاب «کرونا، بلایی طبیعی یا تاریخی»

تازه‌ترین کتاب دکتر رضا داوری اردکانی با عنوان «کرونا بلایی طبیعی یا تاریخی» روانه بازار نشر شد. این کتاب متضمن یادداشت‌های استاد داوری اردکانی و صورت ویرایش شده و بازنویسی شده سخنرانی های وی در چندماه نخست شیوع بلیه کرونا در ایران است و مقاله‌ای نیز با عنوان «فلسفه و پزشکی» در بخش پایانی کتاب آمده است.

رئیس فرهنگستان علوم در این یادداشت‌ها به ارتباط کرونا با تکنولوژی زمان و اثر شیوعش در انضباطی شدن بیشتر جامعه‌ها و اعتقاد و اعتمادشان به علم بخصوص به علم پزشکی و به وضع کنونی فرهنگ و تلقی فرهنگ از بیماری می‌پردازد. به نظر دکتر داوری این همه گیری نسبتی خاص با وضع تاریخی جهان دارد.

این کتاب علاوه بر درآمد شامل یادداشت ها و سخنرانی ها و مقالات ذیل است:

– کرونا، ویروس تکنولوژی است

– درباره ترس از ویروس کرونا و درسی که می‌توان از آن آموخت

– کرونا، آزمونی برای ما و جهان

– طبیعت، تکنولوژی و انسان

– کرونا؛ آثار و آفاتش

– کرونا بلای طبیعی یا تاریخی؟

– کرونا و جهان پست مدرن

– بحران‌ها و فرهنگ‌ها

– فلسفه و پزشکی.

این کتاب به شمارگان 2000 نسخه توسط نشر کتاب برتر (شماره پخش: 09125032742) منتشر و روانه بازار شده است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دانلود مطلب به صورت 

مطالب مرتبط :

0%