ردکردن این

Tag: اخبار

نسبت علم و سیاست از منظر داوری اردکانی

رضا داوری اردکانی در همایش «ادبیات، انسان، شهر» سخنرانی می کند

«درباره غرب» و «درباره علم» تجدید چاپ شد

برگزیدگان ششمین دوره اعطای جایزه رضا داوری اردکانی معرفی شدند

تازه‌ترین اثر رضا داوری اردکانی با عنوان «نقد فرهنگ توسعه نیافتگی» منتشر شد؛

پیام رضا داوری اردکانی به مناسبت روز پزشک

توضیح رضا داوری اردکانی درباره مصاحبه اش با خبرنگار روزنامه اعتماد که امروز چاپ شده است / مشروح مصاحبه

انسان، زندگی و دانایی؛ سرمقاله رضا داوری اردکانی در شماره جدید نشریه فرهنگستان علوم

تفاوت ملت، ملیت و مردم در کتاب ناسیونالیسم رضا داوری اردکانی

نقد میری به جدیدترین اثر سیدجواد طباطبایی-۶؛