ردکردن این

برگزیدگان ششمین دوره اعطای جایزه رضا داوری اردکانی معرفی شدند

ششمین دوره اعطای «جایزه دکتر رضا داوری اردکانی» به بهترین پایان نامه دوره دکتری رشته فلسفه دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور روز سه شنبه 29 مهرماه 1399 بزگزار شد. در این دوره، رساله «بررسی و تحلیل خودفهمی در پدیدارشناسی هرمنوتیکی هایدگر و ریکور»، نوشته خانم دکتر سیده اکرم برکاتی از دانشگاه اصقهان و رساله «نقد دیالکتیک در فلسفه هگل از منظر فلسفه ادبی در اندیش کیرکگور» نوشته دکتر محمدهادی حاجی‌بیگلو از دانشگاه شهیدبهشتی به‌عنوان دو رساله برگزیده انتخاب و معرفی شدند.‌

آقای دکتر رضا داوری اردکانی، استاد فلسفه و رئیس فرهنگستان علوم در این مراسم مجازی گفت: تأسیس این جایزه، پیشنهاد دوستان و همکاران من بوده است و همه کارها را آنها انجام می‌دهند و چون من از همه سالخورده‌ترم، جایزه را به نام من نامیده‌اند. آنکه جایزه را به نامش نامیده‌اند، دشمن غرب و تجدد و علم و تکنولوژی نیست و نمی‌گوید درهای کشور را به روی جهان ببندیم؛ او یک دانشجوی ساده فلسفه است که می‌گوید فکر کنیم ببینیم که هستیم و چه می‌کنیم و در جهان کنونی، چگونه باید گلیم خود را از آب بیرون بکشیم. نقد تجدد و تکنیک برای درک و دریافت است و قصد مخالفت در آن نیست، که اگر باشد، مایه عدول از عقل و فلسفه می‌شود.‌ ایشان ادامه داد: وجه مشترک جمع ما این است که به دانایی و خرد و فلسفه احترام می‌گذاریم و می‌خواهیم به آنها وفادار باشیم. شاید برخی بگویند که عمر را صرف فلسفه نباید کرد و شرط خرد نیست که کارهای مفید را واگذارند و به فلسفه مشغول باشند. یک روز هم شخصی با لحنی آمیخته به اکراه گفت «در زمانی که مردم ایران هزار گرفتاری دارند و در پی شغل و نان، جان می‌کنند؛ شما آسوده و راحت مشغول کار فلسفه‌اید؟» گفتم شما که کاری به فلسفه ندارید برای درمان دردهای مردم چه کرده‌اید؟ پاسخی نداشت. گفتم آیا به جای آنکه در احساسات بمانید، بهتر نیست فکر کنید که چرا و چه شده است که در کشوری مثل ایران با امکانات فراوان و منابع عظیم مادی و انسانی، مردمان باید در تنگنای معاش و انواع ابتلائات دیگر باشند؟ فلسفه به این قبیل مسائل هم می‌اندیشد. فلسفه صرفا بحث الفاظ و اشتغال به مفاهیم انتزاعی صورت و ماده و جوهر و عرض و علت و معلول نیست.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دانلود مطلب به صورت 

مطالب مرتبط :

0%