ردکردن این

نماد عاقل آرام دوران بی عقلی

اگر بخواهیم رضا داوری اردکانی را در سه بازه فکری در طی این چهل سال تفکیک کنیم، باید در مجموع تمام تلاش فکری داوری را ابتدا در تلاش برای شناخت تجدد، و ادامه در تبیین شرایط توسعه نیافتگی، و در نهایت بر لزوم و ضرورت توسعه برشمرد. سه وجه کمتر دیده شده در ساحت خردورزی ایرانی حداقل در طی صد سال گذشته که از داوری چهره ای متفاوت و غیر قابل کتمان ساخت.
او در دورانی که تجدد به شکل دشنام مصرف می شد در شناخت آن زمان سپرد و در دورانی که ساختن به غلط، مترادف با توسعه قرار گرفته بود و همه شتابان از توسعه می گفتند، به شماخت و تبیین توسعه نیافتگی همت گمارد، و در نهایت وقتی توسعه همچون مدرنیته به اشتباه شناخته می شد و گاهی حتی بر خلاف آن شناخته می شد از لزوم و ضرورت توسعه سخن گفت.
مهمترین نکته در برند شخصی این است که خاستگاه خود را کجا تعریف می کنید. اگر خاستگاه شما جایی است که خرد میدان دار خواهد بود، در نتیجه رفتارتان هم باید متناسب با خاستگاه مطلوب تعریف شود؛ یعنی آرام در برخورد، سنگین در رفتار، و صبور و سنجیده در سخن. آنچنان که از رضا داوری اردکانی دیده ایم…
 
* بخشی از یادداشت حسین گنجی با عنوان برند شخصی داوری اردکانی: مدافع متواضع تفکر و «نماد عاقل آرام دوران بی عقلی»؛ منتشر شده در شماره اخیر مجله مدیریت ارتباطات، آبان ۱۴۰۰

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دانلود مطلب به صورت 

مطالب مرتبط :

در نگاه دیگران

انتشار کتاب «دوران داوری»

جلد نخست از مجموعه کتاب‌های داستان فیلسوفان با عنوان «دوران داوری» که روایتی مستند از زندگی رضا داوری اردکانی فیلسوف ایرانی است به قلم حامد

ادامه مطلب »
در نگاه دیگران

اندیشیدن به توسعه نیافتگی ضرورتی است برخاسته از رنجی جانکاه

یادداشت دکتر محمد زارع شیرین کندی، منتشرشده در خبرگزاری مهر، ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
اندیشیدن به توسعه/توسعه نیافتگی ضرورتی است برخاسته از درد و رنجی جانکاه، دردی که سرآغاز تفکر فلسفی است.

ادامه مطلب »
0%