برگزاری کنفرانس «فلسفه اسلامی در جهان معاصر» در مسکو چاپ
یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 09:24

سخنرانی داوری اردکانی درباره بنیانگذار فلسفه اسلامی

به ابتکار بنیاد مطالعات اسلامی روسیه، روز 11 نوامبر 2014 انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه میزبان کنفرانس بین‌المللی «فلسفۀ اسلامی در دنیای معاصر» بود. این کنفرانس به مناسبت پنجمین سال انتشار سالنامۀ فلسفۀ اسلامی «اشراق» و پنجمین سال تأسیس سری دانشگاهی «تفکر فلسفی در جهان اسلام» برگزار شده بود که با حضور رئیس فرهنگستان علوم ایران نیز همراه بود. کنفرانس با سخنرانی رئیس انستیتو فلسفۀ آکادمی علوم روسیه، عبدالسلام حسین اف آغاز شد. وی ضمن اشاره به اهمیت ویژه پروژۀ «اشراق» در بررسی میراث غنی فلسفۀ اسلامی بر تقویت روابط بین متفکران معاصر در سراسر جهان تأکید کرد و همکاری های علمی با دانشمندان ایرانی را بسیار ارزشمند خواند.

 

در ادامۀ ریاست بنیاد مطالعات اسلامی، حمید هادوی ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان، توضیحاتی دربارۀ همکاریهای علمی ـ پژوهشی بنیاد مطالعات اسلامی و انستیتو فلسفه ارائه دادند. وی همچنین در ارتباط با موضوع کنفرانس متذکر شدند پیشرفت‌های فن‌آوری در حال حاضر، تمام جنبه‌های حیات بشر را فراگرفته و آدمی را به هر سو می‌کشد اما سعادت بشر و ارزشهای والای اخلاقی را تامین نمی‌تواند بکند. انسان برای رسیدن به سعادت نیازمند به دین و استفاده از تحقیقات فلاسفه به ویژه فلسفۀ اسلامی است.

نخستین سخنران بعد از افتتاحیه نیز رئیس فرهنگستان علوم ایران رضا داوری اردکانی بود که سخنرانی خود با عنوان «فلسفه در عصر اختلال و سردرگمی ذهن» را به بنیانگذار فلسفۀ اسلامی فارابی اختصاص داده بود. وی تأکید نمود این متفکر بزرگ، که در میانه قرون 9 و 10 زندگی می کرد، معتقد بود که فلسفه و سیاست جدایی‌ناپذیر هستند، و فیلسوف به منزلۀ پیامبر (ص) است، و دانش خود را از یک منبع دریافت می‌کند که همان عقل فعال است. به عقیده داوری، فلسفه به خودی خود نمی‌تواند مشکلات اجتماعی و سیاسی پیش روی بشریت را حل کند، چونکه اساساً فلسفه عهده ‌دار چنین مأموریتی نیست؛ اما قادر به کمک به یک فرد برای درک تفاوت بین درست و غلط، خوب و بد است.

در پایان این کنفرانس که جمعی از پژوهشگران و اساتید و شخصیت‌های ایرانی و روسیه‌ای حضور داشتند، داوری اردکانی، از بنیاد مطالعات اسلامی و شرکت کنندگان جلسه قدردانی کرد و نسبت به همکاری طولانی و پربار ابراز امیدواری نمود.