در وب سایت انتشارات سخن در دسترس است چاپ
یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 08:51

صفحه ویژه آثار داوری اردکانی

استاد دانشگاه تهران در چند سال اخیر آثار و تالیفات خود را برای نشر به انتشارت سخن که از قدیمی ترین بنگاه های نشر در کشور محسوب می شود می سپارد. نخستین کتاب رضا داوری اردکانی که توسط این انتشارات چاپ شد مجموعه مصاحبه های روزنامه نگاران ایرانی با او با عنوان «عقل و زمانه» و آخرین کتاب نیز مجموعه میزگردهای نامه فرهنگ با عنوان «نگاهی نو به فلسفه و فرهنگ» است. اکنون انتشارات سخن صفحه ای را در وب سایت خود به آثار رضا داوری اردکانی اختصاص داده اند که در آنجا می توان به تصویر روی جلد کتب و همچنین معرفی مختصری از آنها را دید. علاقمندان می توانند برای آگاهی از لیست کتب استاد دانشگاه تهران در انتشارت سخن روی نام دکتر داوری در سطر بعدی کلیک کنند.

رضا داوری اردکانی