به همت نشر رستا و به قلم رضا داوری اردکانی چاپ
دوشنبه, 19 آبان 1393 ساعت 08:20

چاپ دوم کتاب هنر و حقیقت

چاپ دوم کتاب« هنر و حقیقت به ضمیمه ویتگنشتاین متفکر زبان» نوشته دکتر رضا داوری اردکانی توسط نشر رستا در ۲۴۸ صفحه منتشر شده است. فهرست مطالب کتاب بدین شرح است: هنر: هنر چیست و با فرهنگ چه نسبت دارد؛ گفتاری در فلسفه، هنر و زیبایی؛ ملاحظاتی دربارۀ نقد شعر و ادبیات؛ هنر و نسبت آن با عالم اسلامی؛ مقام هنر در فلسفۀ اسلامی؛ هویت هنر امروز؛ دربارۀ نقد هنر؛ تفکر و هنر؛ هنر و حقیقت؛ در انتظار هنر. زبان و ادبیات: فلسفۀ زبان غیر از علم زبان‌شناسی است؛ زبان و ادبیات؛ زبان و فرهنگ؛ دربارۀ ادبیات. ضمیمه: ویتگنشتاین متفکر زبان.

 


در بخشی از کتاب می خوانیم: هنر ابداع است و از میان موجودات تنها آدمی است که از این موهبت بهره دارد. یعنی ابداع کار خدایی است و آدمی در هنر ـ چنانکه در فلسفه نیز ـ تشبه به خداوند می‌کند. این تشبه مراتب دارد و در مطالعه این مراتب می‌توان عظمت و انحطاط اقوام و دوران‌ها را شناخت. در مواجهه با هنر همواره این پرسش فرعی در نظر است که شعر و هنر ما در چه وضعی است. اگر مردم از شعر و هنر رو بگردانند یا شاعر و هنرمند در میان‌شان نباشد، شئون دیگر زندگی‌شان خالی از خلل نمی تواند باشد. شعر و هنر حرف و تفنن نیست؛ اما چون هنر تفننی هم وجود دارد، گمان غالب این است که هنر وسیله تفنن است و مگر نگفته‌اند که شعر بیان عواطف است؛ شعر بیان عواطف نیست، بلکه صورتی از سکنی‌گزیدن در زمین و شرط زندگی انسان ماست. بی‌هنر زندگی‌کردن ممکن است؛ اما زندگی آدمی با زندگی همۀ حیوانات دیگر تفاوت دارد و این تفاوت در زبان و با هنر آشکار می‌شود. فضایل دیگر آدمی اعم از علم و تدبیر و صنعت همه فرع سکنی‌گزیدن شاعرانۀ آدمی است.

علاقمندان می توانند برای خرید کتاب های معرفی شده در انسان شناسی و فرهنگ به این کتابخانه یا سایت مربوط به آن مراجعه کنید. خانه کتاب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به نشانی: تهران، پل گیشا، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۶۱۱۱۷۹۵۲ – ۰۲۱ و ۰۹۳۸۴۴۳۹۵۷۷