برگزاری نشستهای علمی در دانشگاه های شهر آستانا چاپ
دوشنبه, 19 آبان 1393 ساعت 09:04

داوری در میان دانشجویان قزاق

در پی حضور رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم در قزاقستان و برگزاری برنامه ها و نشست های علمی در دانشگاه های این کشور، به همت رایزنی فرهنگی سفارت ایران نشستی علمی در دانشکده حقوق شهر آستانا و یک نشست در دانشگاه اوراسیای قزاقستان برگزار گردید. در این نشستها که با حضور رضا داوری اردکانی، اصغر صابری رایزنی فرهنگی ابراهیم هادوی معاون سفارت ایران در قزاقستان و اساتید و دانشجویان و مسئولین دانشگاه برگزار شد، داوری در نشست دانشکده حقوق به رابطه فلسفه و حقوق و در دانشگاه اوراسیا به بررسی اندیشه های فلسفی و عرفانی فارابی پرداخت.

 


نشست بررسی رابطه فلسفه و حقوق صبح نیز روز جمعه 16 آبان ماه در دانشگاه حقوق برگزار شد. در این برنامه ابتدا  معاون دانشکده کازبک ژیرنچین با خوش آمد گویی بههیأت ایرانی، حضور فیلسوف ایرانی  را در جمع دانشگاهیان دانشکده حقوق گرامی داشت. در ادامه رضا داوری اردکانی سخنرانی خود را پیرامون رابطه فلسفه و حقوق ارائه کرد و گفت: ما متعلق به یک فرهنگ بزرگ هستیم، و خویشاوندی دیرنه ای با هم داریم. او افزود: فلسفه بنیانش بر دوستی گذاشته شده است، با قانون و حقوق ارتباط تنگاتنگی دارد، هم فلسفه و هم حقوق هر دو برای ترسیم جامعه متعالی گام برمی دارند، بسیاری از فلاسفه گفته اند که کشورهای توسعه نیافته از قطار تاریخ پیاده می شوند، بسط و توسعه فلسفه و قانون بسیار مغتنم و ارزشمند است ولی تا زمانیکه زمینه اجرای قاون در جامعه فراهم نشود و مردم خود را ملتزم به اجرای قانون ندانند فلسفه ، قانون و یا هر علم دیگری نمی تواند برای تعالی جامعه تأٍثیری داشته باشد.