با تأیید شورای علمی بررسی کتب و متون علوم انسانی چاپ
چهارشنبه, 05 اسفند 1394 ساعت 11:14

اثر داوری اردکانی کتاب درسی می شود

دو کتاب از آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از سوی شورای بررسی کتب و متون علوم انسانی گواهی تایید اعتبار علمی به عنوان کتب برگزیده دانشگاهی دریافت کردند. کتاب «ما و تاریخ فلسفه اسلامی»، اثر رضا داوری اردکانی مربوط به گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و کتاب «آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید غرب» اثر کریم مجتهدی مربوط به گروه غرب شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در فرایند نقد و داوری گروه های تخصصی فلسفه، کلام، ادیان و عرفان شورای علمی بررسی کتب و متون علوم انسانی موفق به دریافت تاییدیه علمی شده و زین پس به عنوان منبع رسمی کتب دانشگاهی خواهند بود.