از سوی انتشارات ققنوس منتشر می شود چاپ
سه شنبه, 27 بهمن 1394 ساعت 16:46

نخستین کتاب مصاحبه با داوری اردکانی

گفتگوهای تفصیلی حامد زارع، روزنامه نگار حوزه اندیشه با رضا داوری اردکانی فیلسوف معاصر ایرانی ورئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در کتاب «آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ» به زودی منتشر می شود. این کتاب که با عنوان «آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ» به بازار نشر کشور عرضه می شود، متشکل از گفتگوهایی است که زارع در شش سال اخیر و از فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین۱۳۹۴ با داوری اردکانی انجام داده است. بخش هایی از این کتاب را گفتگوهایی تشکیل می دهد که در آن رئیس فرهنگستان علوم برای نخستین بار به پرسش هایی فکری درباره شعر، ادبیات، رمان، حکایات و گشت ها و سفرهایی که در طول عمر هشتاد ساله خویش به اقصی نقاط عالم داشته است، با موضعی فلسفی پاسخ داده است.

حامد زارع در مقدمه اثر خویش اظهار امیدواری کرده است که کتابش به عنوان نخستین کتاب گفتگو با رضا داوری اردکانی که جای خالی آن در سال های اخیر حساس تر و مشهودتر شده بود، بتواند سهم موثری در شناختن منظومه فکری داوری اردکانی در افق فکری تاریخ اندیشه داشته باشد.

زارع که مدیرمسئول ماهنامه سیاست نامه نیز هست، از انتشار مجموعه گفتگوهایش با سید جواد طباطبایی تحت عنوان «آفاق اندیشه در سپهر سیاست» به عنوان سومین دفتر از مجموعه آفاق اندیشه در سال آینده نیز خبر داد