رضا داوری اردکانی در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزدمطرح کرد چاپ
یکشنبه, 27 دی 1394 ساعت 16:51

تمرکز زدایی در دانشگاه آزاد اسلامی

رضا داوری اردکانی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، تمرکز زدایی در دانشگاه آزاد اسلامی و واگذاری اختیارات بیشتر به استانها را بسیار مثبت ارزیابی کرد. رئیس فرهنگستان علوم در گفت وگو با خبرنگار مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی با برگزاری جلسات هیات امنای استانی نقش موثری در تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به استانها داشته، گفت: این امر از ملزومات دانشگاه است و دانشگاه آزاد اسلامی توانسته دراین زمینه مفید عمل کند.

 

وی تاکید کرد: امروز در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد به وضوح اثر این تمرکز زدایی را مشاهده کردم. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارزیابی مثبت جلسات هیأت امنای استانی در دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: با توجه به گستردگی بسیار زیاد دانشگاه آزاد اسلامی و دارا بودن واحدهای زیادی در سراسر کشور، وجود هیأت امنای استانی برای استان های مختلف باعث می شود تصمیمات درستی برای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی گرفته شود چرا که نمی توان برای این تعداد واحد در مرکز تصمیم گیری کرد. داوری اردکانی در خصوص نقش دانشگاه آزاد اسلامی در روند تولید علمی کشور، خاطر نشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با دارا بودن دانشجویان و اساتید توانمند نقش مثبتی در روند تولید علمی کشور داشته است البته آمار نیز این موضوع را تایید می کند و این امر نشان موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی است. وی با بیان اینکه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از واحدهای موفق این دانشگاه است، گفت: واحد علوم و تحقیقات در زمینه های مختلف تولید علم از جمله تعداد مقالات و پژوهش های صورت گرفته توانسته نقش مثبتی در جامعه علمی ایفا کند.