با سخنرانی رضا داوری اردکانی افتتاح می شود چاپ
دوشنبه, 27 مهر 1394 ساعت 19:29

سمینار علوم ریاضی و چالش ها

شناسایی، تشریح و تحلیل انواع چالش های رو در رو ی زندگی و توسعه، بویژه درحوزۀ زیرساخت ها، مبانی نظری و سیاست گذاری، شرط ضروری تدارک و تمهید هر گونه پیشرفت وموفقیت است. «علوم ریاضی» در همۀ بخش های متنوع خود از «ریاضیات» و «آمار» و از مدرسه تا دانشگاه یکی از پایه های مهم و ضروری «اندیشه ورزی، تفکر و حسابگری» در دنیای پیچیدۀ امروز است. از این جهت، پرداختن به چالش های رو در روی رشد و شکوفایی این بخش مهم و جایگزین ناپذیر از فرهنگ تمدنی و عصری یکی از میدان های اصلی توسعه گرایی است.

 

«سمینار علوم ریاضی و چالشها» با پیشنهاد و ابتکارعمل «کمیسیون پیشبرد ریاضیات فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران» و با همراهی و همفکری دو انجمن علمی قدیمی و موفق کشور «انجمن ریاضی ایران» و «انجمن آمار ایران» و پشتیبانی «دانشگاه تربیت مدرس» در روزهای 29 و 30 مهر ماه 1394 در این دانشگاه برگزار می شود. در طی نشست های دو روزۀ این سمینار قرار بر این است تا با دعوت از صاحب نظران این عرصه، جوانب و تنوع چالش های رو در رو روی استواری و پیشرفت علوم ریاضی در کشور مورد نقد و بحث و بررسی قرار گیرند.

برخی از عمده ترین چالشهایی که دراین نشست بیشتر مورد توجه و تامل و گفتگو خواهند بود عبارتند از :«افت شدید علاقه و توجه به دروس علوم ریاضی در مدارس و دبیرستانهای کشور»، «مسئلۀ تدوین کتابهای درسی»، «کاهش جدی معدل دانشجویان ورودی به  رشته های علوم ریاضی  در دانشگاهها»، « مسئلۀ برنامه ریزی درسی و آموزشی این دوره ها» و مسائل «دانشگاه فرهنگیان» است.

در مراسم افتتاحیه این سمینار رضا داوری اردکانی ریاست فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران درخصوص برنامه درسی دوره راهنمایی و دبیرستان سخنرانی می کند. محمد تقی احمدی (رئیس دانشگاه تربیت مدرس)، و مهدی بهزاد (رئیس اتحادیه انجمن های مرتبط با ریاضیات) نیز از سخنرانان نشست افتتاحیه هستند.  در این سمینار دو سخنرانی عمومی با عناوین  «قدرت زبان ریاضی در مقابل زبان کلامی» توسط رضا منصوری استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و «دانش ریاضی در چشم‌انداز آموزش دو فرهنگی» توسط محمد امین قانعی راد استاد جامعه شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به  علاوه چند سخنرانی تخصصی در امتداد محورهای اصلی سمینار ایراد می شوند.