رضا داوری اردکانی خبر داد چاپ
شنبه, 07 شهریور 1394 ساعت 18:20

مشارکت اعضای فرهنگستان علوم در صندوق موقوفات جایزه مصطفی

در یکصد و دوازدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای مربوط به جایزه مصطفی (ص)، مراسم پذیره نویسی اعضای پیوسته فرهنگستان در صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی(ص) انجام شد. رئیس فرهنگستان علوم درخصوص این مراسم اظهار داشت: اعضای فرهنگستان علوم از جایزه مصطفی(ص) که جایزهای بزرگ در حوزه علم و فناوری در جهان اسلام است با مشارکت در صندوق موقوفات و سرمایه گذاری جایزه مصطفی(ص) حمایت کردند. اعضای مجمع عمومی فرهنگستان علوم در یکصد و دوازدهمین جلسه این مجمع در روز پنج شنبه 5 شهریورماه 1394 ضمن تکمیل فرم پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی(ص) در جمع واقفین علمی کشور قرار گرفتند.

رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم در این جلسه در سخنانی گفت: جایزه مصطفی(ص) جایزه‌ای کلان در جهان اسلام است که به دانشمندان و پژوهشگران مسلمان و یا تابع کشورهای اسلامی اعطا می‌شود. ایشان ادامه داد: مبلغ جایزه مصطفی(ص) پانصد هزار دلار است و لازم است که تمام افراد جامعه به حمایت از این جایزه بزرگ علم و فناوری جهان اسلام بپردازند. عضو شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی(ص) افزود: اعضای پیوسته‌ فرهنگستان علوم در راستای حمایت از جایزه مصطفی(ص) با خرید حداقل یک واحد از صندوق موقوفات و سرمایه گذاری جایزه مصطفی(ص) در جرگه‌ حامیان علم و فناوری کشور قرار گرفتند.

گفتنی است جایزه مصطفی(ص) در سال 1391 با هدف تقدیر از دانشمندان جهان اسلام و توسعه علم و فناوری در کشورهای اسلامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و نخستین دوره‌ اعطای این جایزه در دیماه سال جاری برگزار می‌شود که در این مراسم به چهار دانشمند برگزیده جهان اسلام جایزه پانصد هزار دلاری اعطا می شود.