مقاله علیرضا شیرازی‌نژاد در روزنامه ایران چاپ

معجزه «عقل راهنما»

17 سال از انتصاب و مدیریت «دکتر رضا داوری اردکانی» بر مسند «فرهنگستان علوم ایران» می‌گذرد و کشور ما جزو معدود کشورهایی است که با اختصاص دادن این جایگاه به یک «فیلسوف»، ژرف اندیشی پیرامون مسائل کلی علم و ارتقای درک دانشمندان و مهندسان نسبت به موضوعات مربوط به «هستی» و «جامعه» را پیگیری می‌کند. دکتر رضا داوری اردکانی در طول ریاست خود بر این مجموعه، همواره به طرح موضوعات شناختی و بدیعی در حوزه سیاستگذاری‌ علمی پرداخته است، انتقادات شجاعانه و آینده‌نگرانه وی در حوزه علم و فناوری و پیشرفت سبب شده تا برخی نسبت به تأملات و ملاحظات او گاهی رویکردی نقادانه برگزینند. 

کتاب «خرد سیاسی در زمان توسعه‌نیافتگی» دکتر رضا داوری اردکانی که بتازگی و در 17 فصل توسط انتشارات سخن روانه بازار شده است، بر این موضوع تأکید دارد که برای رسیدن به توسعه یافتگی، در ابتدا باید با استفاده از «خرد خاص جهان جدید»، علم و فرهنگ نوین را شناخت، سپس برای اینکه راه توسعه خود را بازشناسیم، می‌بایست با قوام بخش