پیام به مناسبت درگذشت سیمین دانشور چاپ

شخصیتی ممتاز با ذوقی کم نظیر

درگذشت بانوی فرهنگ و ادب معاصر ایران و یکی از بزرگ‌ترین رمان‌نویسان زبان فارسی ضایعه‌ای بزرگ و مایه درد و دریغ است. دکتر سیمین دانشور که از خاندان فضل و دانش و فرهنگ و همسر مرد بزرگ فرهنگ و ادب معاصر جلال آل احمد بود، از شخصیتی ممتاز و ذوق ادبی و هنری کم‌نظیری بهره داشت، چنان که رمان «سووشون» او در زمره‌ رمان‌های اثرگذار عصر قرار گرفت. او بانویی بافرهنگ و خوش‌سخن، اما کم‌گوی و گزیده‌گو و متواضع و بی‌ادعا و صبور بود. در آثار اواخر عمرش و مخصوصا در «جزیره‌ سرگردانی» که به شیوه‌ای نزدیک به شیوه‌ پست‌مدرن نوشته شده است، قدری از آن‌چه را که در دل داشت و معمولا اظهار نمی‌کرد، بازگفته است. روانش در پرتو رحمت الهی شاد باد که زنی بزرگ بود و از صبر و متانت حاصل از آگاهی به زمان، بهره‌ها داشت.