صفحه اصلی گفتگو گفتگو با روزنامه اعتماد. چهارشنبه 9 خرداد 1397
گفتگو با روزنامه اعتماد. چهارشنبه 9 خرداد 1397 مشاهده در قالب PDF چاپ

گره کار ما توسعه است


- در ابتدا می‌خواستیم ارزیابی شما را از وضعیت تفکر در ایران بدانیم. به خصوص اگر فلسفه را شاخصی برای ارزیابی وضعیت تفکر در ایران در نظر بگیریم.

گرچه پنجاه سال است که من در باب وضع تفکر در ایران می اندیشم، بهتر می دانم اکنون در مورد یک موضوع مشخص تر و ملموس تر(concrete) مثل تفکر و توسعه بحث کنیم.

 

- اتفاقا قصد ما این است که در ادامه بحث، به موضوع توسعه بپردازیم. شما از سال 1346 تا به امروز بیش از 50 سال است که به تدریس و تعلیم فلسفه مشغول هستید. از سال 1377 هم به ریاست فرهنگستان علوم انتخاب شدید و اتفاقا در این دو دهه، بیشتر به مسئله توسعه پرداخته‌اید. چه نسبتی میان فلسفه و توسعه هست؟

ورود به مسئله فلسفه و تفکر در ایران، کار دشواری است. یک روز در کلاس درس به شخص صاحبنظری اشاره کردم که اتفاقا شما هم به او پرداخته بودید و به اعتباری ایشان را فیلسوف دانستم. یکی پرسید مگر ما فیلسوف هم داریم؟ گفتم اعتبارات فرق می‌کند و یادم آمد که وقتی یکی از صاحبنظران معاصر اسم کسانی را به عنوان فیلسوف برد. من گفتم که آیا به درستی می‌توان این‌ها را فیلسوف دانست؟ مثلا مرحوم میرزای جلوه یا میرزا علی اکبر اردکانی و یا سید ضیاء الدین دری اصفهانی. البته ایشان اسم دری را نیاورده بود و او در پاسخ گفت کسی که مثلاً فلسفه ملاصدرا را خوب می‌فهمد و می‌تواند مثل ملاصدرا مسائل را دریابد، فیلسوف است. من این معنا را اجمالا پذیرفتم. گرچه قبل از آن در مقدمه کتاب فارابی موسس فلسفه اسلامی، اهل فلسفه را به چهار گروه تقسیم کرده بودم: فیلسوف، محقق، استاد، فاضل. این‌ها به نظرم مراتب اهل فلسفه بود. در این طبقه بندی، بسیاری از کسان را که فیلسوف می‌خوانند شاید عنوان محقق برایشان مناسب تر باشد. در زبان ما به نصیرالدین طوسی عنوان محقق داده و او را محقق طوسی می‌خواندند. نمی‌خواهم بگویم که نصیرالدین فیلسوف نبود اما محقق کسی است که صاحبنظر در فلسفه هاست و می‌تواند فلسفه ها را نقد کند و نظر مختار خود داشته باشد اما باید دید که آیا طرح و نظر تازه دارد ومطلب بدیع گفته است یا نه؟ البته اگر بخواهیم ملاک و مناط فیلسوف بودن را کاری بگیریم که ارسطو و هگل در تاریخ فلسفه کرده اند، پیداست که ما امروز فیلسوف نداریم. شاید دیروز هم نداشتیم. اما اگر منظورمان کسی باشد که به مسائل زمان فکر می‌کند، آنگاه مسئله فرق می‌کند.

 

- یعنی منظورتان این است که ما امروز کسانی را داریم که به مسائل امروز فکر کنند؟

گمان می کنم افراد معدودی باشند که به مسائل زمان فکر می‌کنند و چنین اشخاصی را صرفا در میان اهل فلسفه نباید جست، بلکه در رشته های علوم انسانی و در میان دانشمندان و روزنامه نویسان و نویسندگان و شاعران و هنرمندان، کسانی هستند که کم و بیش به مسائل زمان فکر می‌کنند.

 

- چه نسبتی میان این تفکر به مسائل زمان با مسئله توسعه‌یافتگی هست؟

آنچه مرا به بحث توسعه‌نیافتگی کشانده این است که فکر می کنم گره کار ما و جهان در این زمان به توسعه بسته شده است. توسعه نیافتگی زمان آشفته و فضای تاریک جهان معاصر است می دانید که مسائل زمان، مسائل پوشیده و پنهان است. بعضی اقوام و ملت ها بی تاریخ‌اند یا از قطار تاریخ پیاده شده‌اند. یعنی اینها مسئله ندارند و زمان را درک نمی کنند پس معاصر هم نیستند. معاصر بودن یعنی درد زمان را دریافتن. نمی-دانم آیا شما که اهل فلسفه هستید، کسانی را می‌شناسید که درد زمان داشته باشند؟ کسان بسیار هستند که معلومات فلسفی دارند اما معلومات داشتن ضرورتاً با درد ملازمه ندارد. مشکل بزرگ در زمان ما اینست که فلسفه کنیز سیاست شده است و معمولاً با ملاک سیاست در باب آن حکم می کنند و این از نشانه های غفلت است که به سیاست بیش از حد اهمیت داده می شود. البته سیاست بی اهمیت نیست اما این اهمیت را باید در جای خودش دید. سیاست نباید عینک ما باشد تا همه چیز را از وجهه نظر سیاسی بنگریم. این نفی نگاه انحصاری به سیاست اختصاص ندارد. حتی اخلاق هم نباید عینک نظر ما باشد، هر چند که اخلاق مقامی دارد که ما به لحاظ عاطفی هم دلمان می‌خواهد آن را بر سیاست ترجیح دهیم. ما گاهی به سیاست بد می-گوییم اما حرمت اخلاق را نگاه می داریم. با این همه اخلاق هم نباید عینک حکم ما باشد و از پشت شیشه اخلاق فیلسوفان، شاعران و صاحبنظران را ببینیم و درباره شان حکم کنیم. مثلا شاعر و متفکر بزرگی چون شارل بودلر را در نظر بگیرید. اگر بخواهیم از موضع اخلاقی درباره بودلر حکم کنیم، کار مشکل می شود. چنان که بعضی معاصرانش چنین کردند. اما بودلر چه بخواهیم و چه نخواهیم شاعر بزرگ فرانسه است. امروز تاریخ بودلر را در جایی نشانده است که امثال من حق نداریم به این عنوان که شاعر چه اخلاق و خلقیات و اعمال و رفتاری داشته است، او را تحسین یا تقبیح کنیم. موضع سیاسی، در قیاس با موضع اخلاقی حق به جانب تر و موجه تر و مستقرتر است، یعنی عینک سیاسی، عینکی است که آن را خواسته و پذیرفته ایم و گاهی اگر آن را از چشممان برداریم شاید چیزها را نبینیم. ما به همه چیز با عینک سیاسی نگاه می‌کنیم و حتی با این عینک درباره شخصیت اشخاص حکم می‌کنیم. من با دیگران کاری ندارم. از تجربه خودم می-گویم. اگر کسی که درباره فلسفه معاصر ایران تحقیق می‌کند، از من بخواهد راجع به مقام علم و نظر محمد علی فروغی اظهار نظر کنم، می کوشم عینک سیاست را از چشمم بردارم و نگویم که فروغی رئیس مجلس و نخست وزیر رضاخان در ابتدا و انتهای کار او بوده است تا شاید بتوانم فارغ از این‌ها راجع به فروغی حکم کنم ولی این کار برایم به آن آسانی که درباره شعر بهار حکم می کنم، نیست. ما معمولا از موضع سیاست به مسائل نگاه می‌کنیم. نگاه کردن از موضع سیاست به مسائلی که الزاما سیاسی نیستند، با تفکر چندان سازگاری ندارد و نوعی گریختن از تفکر است. چنان که مسئله سیاسی را باید با چشم سیاست یاب دید، اما همه مسائل را از موضع سیاسی دیدن، نشانه بی اعتنایی به تفکر است و چه بسا که با درک سیاسی هم ملازم نباشد. سیاسی دیدن همه چیز یکی از دردهای جهان توسعه نیافته است و به هر حال نشانه خوبی نیست.

 

- دیگر نشانه چه چیزی است؟

به طور کلی نشانه غلبه ایدئولوژی بر فلسفه و پیروی از مشهورات است. وقتی از مشهورات پیروی می کنیم، از تفکر دور می شویم و مسائلمان را درنمی یابیم. چنانکه هم اکنون هزار مشکل داریم، اما این مشکلات کمتر به صورت مسئله در می آیند و چیزهایی جای مسائل را گرفته اند که مسائل ما نیستند. درک مشکل، مشکل نیست. هر کس که سرش درد می‌کند، سر درد را حس می کند. اما این که مسئله چیست و سر درد از کجا و چراست و چگونه علاج می شود، کار پزشک است. ما پزشک جامعه کم داریم اما دردها و مشکلاتمان بسیار است و نمی دانیم با آنها چه کنیم و راجع به آنها کمتر فکر می کنیم. دیگر نشانه وسیله انگاشتن همه چیز و از جمله شعر و اخلاق و معرفت است. وقتی عینک سیاست به چشم داریم، به شعر اعتنایی که باید بشود، نمی شود و متأسفانه در دهه های اخیر نظیر شاعران نسل من کمتر ظهور کرده اند.

 

- اتفاقا نخستین کتاب تالیفی شما؛ شاعران در زمانه عسرت(1350) شاهدی بر این سخن است.

شاعران در زمانه عسرت بیان نیاز به شعر و شاعر است. نگفته ام و نمی گویم شاعر نداریم. تا آدمی هست، شعر و شاعر هم هست. اگر شاعر نباشد، زبان نیست. من کتابی دیده ام با عنوان هزار شاعر معاصر(هزار غزل از هزار شاعر معاصر گردآوری عبدالرحمن بهزادمنش). یعنی در روزگار ما حداقل هزار شاعر زندگی می‌کنند. شاید من و شما هم در عرصه شعر طبع آزمایی کرده باشیم. من گاهی شعر سروده ام و چون شعر بد بوده است، خود را ملامت کرده وشعر را دور ریخته ام. اکنون این همه شاعر هستند، اما شاعران هم نسل من دیگر نیستند و امثالشان کمتر ظهور کردند یا انگشت شمار بودند. نمی‌دانم این چه تقدیری است که یکی هم که مثل قیصر امین پور پیدا می شود، باید جوانمرگ شود! یک حادثه ای در ایران رخ داده است به اسم مشروطه. ما مشروطه را اصلا نشناختیم. درباره آن دعاوی بسیار داریم اما به آن فکر نکردیم. اختلاف کرده‌ایم که آیا مشروطه آورده این گروه است یا آن گروه. آیا انگلیسی ها آن را آورده‌اند یا منشاء داخلی و ایرانی داشته است. من کاری به این مباحث ندارم. مشروطه حادثه ای بود که می بایست تاریخ ما با آن دگرگون شود اما همانجا که بود، ماند. حادثه یک موج است که پیش می‌رود و وسعت پیدا می‌کند. مشروطه حادثه ای است بود که در زمان وقوع متوقف شد. پیداست که هر حادثه ای حتی اگر متوقف ‌شود، باز آثار و عوارض دارد و نمی‌تواند بی تاثیر و بی انعکاس و بی عکس العمل باشد. مشروطه برای ما آدم های بالنسبه ممتاز در همه حوزه ها آورده است. در این عصر حتی در حوزه فقه و اصول فقهایی پیدا شدند که در تاریخ شریعت ممتازند. مشروطه شعر و شاعر داشته است. وقتی از مشروطه سخن می‌گویم، صرفا سال 1324 ه.ق. را در نظر نگیرید، دهه های قبل از این تاریخ و 20-30 سال بعد از این تاریخ را نیز در نظر داشته باشید. مشروطه برای ما شاعر و نویسنده و ادیب و مورخ و قانون نویس و ... داشته است. ما امروز دیگر ملک الشعرای بهار نداریم. از شاعران نسل من هم یکی دو نفر مانده اند، چند نفرشان هم جوانمرگ شدند. ما شاعرانی چون نیما و نیماییان داشتیم که شاعران بزرگی هستند. به نظر من بعضی از این‌ها را می‌توان در عداد شاعران بزرگ تاریخ زبان فارسی قرار داد. اخوان ثالث دیدی در تاریخ دارد که تا عمق زمان نفوذ می کند. یعنی تاریخ را چنان درک می‌کند که کمتر نظیر آن را می توان پیدا کرد. اگر گفته ام و  می‌گویم اخوان شاعر توسعه‌نیافتگی است، به شعرهایی نظر دارم که معمولاً آنها را نشانه بدبینی شاعر می دانند. شاعر بدبین نیست بلکه تاریکی ها و خطرها و ناتوانی ها را هم در کنار روشنی ها و آسودگی ها و توانایی ها می بیند. وصفی که من از توسعه‌نیافتگی کرده ام به آنچه شاعر در شعرهایی راجع به باغ گفته است، شباهت های بسیار دارد. البته او نمی‌تواند تحلیل کند. شاعر که تحلیل نمی‌کند. او وصف می‌کند. وصفی که اخوان از جهان توسعه‌نیافته یا وضعی که خود در آن قرار دارد می‌کند، فوق العاده رسا و گویاست. شعر ممدّ جان مردم است اما من از شعر اخوان بسیار چیزها هم یاد گرفته ام و دریافته ام. این‌ها که گفتم در پی مشروطه آمده است. کسانی چون اخوان شاعران هم نسل من هستند، اما بعد از نسل من نمی‌گویم شاعر نداریم، اما مثل آنها نداریم. چرا کسانی چون اخوان این قدر مشهور شدند و چرا از این‌ها حرف می‌زنند و از دیگران حرف نمی‌زنند؟ اینها در 20 سالگی همین شهرت امروزی را داشتند. هوشنگ ابتهاج، غزلسرای معاصر در بیست سالگی شهرت داشت. به هر حال مشروطه در شئون دیگر بسط پیدا نکرد و اثرش با دوام نبود و خیلی زود تعطیل شد. یا درست بگویم مقتضای زمان این بود که رضاشاه از آن بهره برداری مستبدانه کند و دیدیم که برای بهره برداری از امکاناتی که در مشروطه به وجود آمده بود، پرورش یافتگان رؤیای مشروطه را به کار گرفت و پاداش بسیاری از آنان را بر وفق رسم مستبدان داد.

 

- اشاره کردید که این حادثه(مشروطه) به هر حال در شعر بازتاب یافت، آیا در تفکر ما نیز پژواکی یافت؟

البته شعر، تفکر است ولی البته در تفکر به معنی فلسفه و حتی در فلسفه اسلامی هم منعکس شد. ما پژوهندگان و نویسندگانی داشتیم که اکنون امثالشان نادرند. با پیش آمد مشروطهما به فلسفه جدید هم نیاز داشتیم و می بایست فلسفه اروپایی را بشناسیم زیرا جهان اروپایی می شد و ما نمی توانستیم با فرهنگ اروپا آشنایی نداشته باشیم ولی فلسفه یک علم نبود که در مخزنی باشد و بتوان آن را فراگرفت و به کشور آورد و آن را به کار برد. محصلانی که ما به اروپا فرستادیم هیچیک فلسفه نخواندند. فلسفه جدید را سیاستمداران به کشور آوردند یعنی امثال مخبرالسلطنه و وثوق الدوله و فروغیها بودند که به فلسفه رو کردند. نمی‌دانم سخنرانی وثوق الدوله راجع به کانت را خوانده اید یا نه. وثوق الدوله کم و بیش کانت را فهمیده بود. پیداست که او نمی توانست محقق در فلسفه کانت باشد. اما در راه درک فلسفه قرار داشته است. ما به فلسفه اروپای جدید اندکی رو کرده‌ایم و این رویکرد نسبتی با حادثه مشروطه دارد. ما نمی‌توانستیم ناگهان صاحب فلسفه و فیلسوف شویم، زیرا ابتدا می‌بایست با اروپا و فکر اروپایی آشنا شویم و دریابیم که فلسفه با تاریخ اروپای جدید چه نسبت دارد و این کار آسانی نبود. البته کسانی که به ترجمه آثار فلسفه رو کردند، می خواستند راهگشا باشند. معروف ترین و تواناترین آنها محمد علی فروغی بود که ترجمه های او هنوز مثال و نمونه ترجمه است. اما این که آیا ما می‌توانستیم در این مدت‌اندک فیلسوف داشته باشیم، بحث دیگری است. ما با فلسفه اروپایی چنانکه باید آشنا نشدیم. فهم توسعه نیافته، فلسفه جدید را به دشواری درمی یابد. یک وجه مشکل هم این بود که آشنایان با فلسفه اسلامی، به فلسفه اروپایی اعتنا نکردند و کسانی که به فلسفه اروپایی توجه کردند فلسفه نمی‌دانستند. شاهزاده بدیع الملک میرزا(عمادالدوله، زنده در 1308 ق. ) جزو اولین کسانی است که به فلسفه اروپایی رو کرده است و کم و بیش فلسفه اروپایی را آموخته است. او با استادان فلسفه اسلامی‌محشور بوده و از آنها درس می‌آموخته است. از دو استاد بزرگ فلسفه در زمانه خودش، ملا علی زنوزی(متولد ۱۲۳۴ قمری در اصفهان- ۱۳۰۷ قمری در تهران) و ملا علی اکبر اردکانی سوال هایی می‌کند که پاسخ این پرسش ها به صورت دو کتاب چاپ شده است. یکی از سوال ها این است که فیلسوفان اروپا مثل دکارت و لایب نیتس این حرف‌ها را می‌زنند، نظر شما چیست؟ از عجایب این است که اتفاق نظر عجیبی میان دو استاد فلسفه اسلامی‌معاصر در پاسخ به این سوال هست. (البته این جا تعبیر «معاصر» را به معنای متعارف و متداول گفتم، نه به معنایی که پیش تر اشاره کردم و گفتم چه کسی «معاصر» تلقی می‌شود.) هر دو می‌گویند این‌ها مسائل مهمی‌نیستند و حرف های متکلمان است. ببینید در این پاسخ دو نکته مهم هست. یکی این که هر دو استاد فلسفه اسلامی‌دانا بوده‌اند و تشخیص می‌داده‌اند که این حرف‌ها چه معنایی دارد. آنها راست گفته‌اند، این حرف‌ها درست شبیه حرف‌های متکلمان ما است، اما نکته مهم دوم این است که جوهر این حرف‌ها با آنچه متکلمان ما گفته‌اند، فرق دارد. متکلمان وقتی اراده می گفتند مرادشان اراده بشری نبود. درست است که ظاهر حرف‌های فیلسوفان غربی شبیه حرف‌های کلامی‌است، اما حرف کلامی در گفت فیلسوفان دوره جدید ‌غیرکلامی‌شده است و هر دو استاد فلسفه اسلامی ‌به درستی متوجه شده بودند که این حرف‌ها شبیه سخنان متکلمان ما است، اما رغبتی نداشتند و اهمیتی نمی‌دادند که لااقل ببینند فیلسوفان غربی چه گفته‌اند و نتایج حرف های شبه کلامیشان چیست. گفتند فرنگی ها بلدند ماشین و کالاهای صنعتی بسازند، اما فلسفه سرشان نمی‌شود و فلسفه حقیقی نزد ماست. ولی فلسفه اروپا بی ارتباط با علم و تکنولوژی نبود و شاید اساس و بنیاد علم جدید یا لااقل پشتوانه استوار آن بود.

 

- این تعبیر «فلسفه نمی‌فهمند» درباره فیلسوفان غربی در بیان این فیلسوفان مسلمان به چه معناست؟

مقصود این بود که فلسفه درست، فلسفه ای است که ما می گوییم. آنها هم باید بیایند فلسفه را از ما یاد بگیرند. البته فلسفه دوره اسلامی ایران عظمت دارد ولی فلسفه های جدید و مخصوصاً فلسفه کانت درست باشد یا غلط، بنیاد و راهگشای جهان تجدد است. اگر غلط است، اگر بد است، ره آموز نظم جهان جدید است. جهان جدید و متجدد، جهان کانتی است کانت مردی گوشه گیر بوده و هرگز سفر نرفته و (در کنج خانه اش در کونیگسبرگ مانده) و از شهر خودش 5 کیلومتر دورتر نشده است. آیا آنچه را که او گفته و اندیشیده است باید پذیرفت؟ ما ملزم نیستیم که حرف کانت را بپذیریم. چه کسی گفته ما باید حرف کانت را بپذیریم. اما کانت بنیانگذار است. کانت معلم است. ما این را نتوانستیم درک کنیم. زیرا گرفتار درست و غلط هستیم. می‌گوییم فلسفه یا درست است یا نادرست. متأسفانه در سیاست هم همین گرفتاری را داریم. فلسفه ای که درست است، همیشه درست است و بقیه فلسفه ها هم غلط هستند ولی فلسفه گرچه در ظاهر درست و غلط دارد، درستی و نادرستی اش تاریخی است. فلسفه تاریخی است. امر تاریخی که درست و غلط ندارد. کانت ره-آموز تجدد و مظهر عقل آنست. این عقل جهان را ساخته و به آن صورت داده است. ما می توانیم بخصوص در زمان کنونی تجدد را نقد کنیم اما تاریخ را نمی توان نفی کرد. نقد تجدد هم با نقد دکارت و کانت و نه نفی و انکار آنها صورت می پذیرد.

 

- از زمان مواجهه ای که در میانه عصر قاجار با تفکر غربی حاصل شد، 140-50 سال می‌گذرد. به خصوص بعد از انقلاب و به ویژه از دهه 1370 به این سو، شاهدیم که ترجمه و تالیف آثار فلسفی رونقی چشمگیر پیدا کرد و بیشتر به آن توجه شد. آیا این نشان نمی‌دهد که به نظر ما امروز هم متوجه اهمیت این فلسفه شده‌ایم؟ آیا به تفکر نزدیک نشده‌ایم؟

البته کارهایی بالنسبه مهم و توأم با علاقه انجام شده است و باید از کسانی که کتاب های خوب و مهم فلسفه را ترجمه کرده اند، سپاسگزار بود ولی توجه کنیم که ما هنوز در مرحله آموختن زبان فلسفه اروپایی هستیم. ما داریم زبان فلسفه را می‌آموزیم. این ترجمه ها باید به ما کمک ‌کند که زبان فلسفه را بیاموزیم. شاید ترجمه شرط آشنایی با تفکر جدید و مقدمه ورود در مرحله تحقیق و تفکر باشد. آیا هیچ جا دیده اید که مضامین ترجمه ها و اندیشه های جدید راهبر به طرح مسائل اینجا و اکنون باشد. این‌اندیشه ها همچنان مسائل انتزاعی باقی مانده‌اند و ما وقتی به توسعه می اندیشیم همان حرف هایی در نظرمان می آید و به زبان می آوریم که سازمان های بین المللی و بانک جهانی و استراتژ های اروپایی و امریکایی می زنند. کسانی دوست دارند که فلسفه کانت بخوانند و کانتی باشند، یا به پدیدارشناسی که کمی‌«مد» شده است، رغبت دارند. طبعاً دوستداران هایدگر و علاقمندان به فلسفه تحلیلی هم حق دارند فلسفه مورد علاقه شان را بخوانند اما باید دید که آیا آشنایی با آن فلسفه ها به درکشان از زمان و شرایط موجود مددی رسانده است. توجه بفرمایید که هایدگر جایگاهی در انتشارات فلسفی ما دارد که شاید کمتر فیلسوفی داشته باشد. راستی ما به هایدگر چه نیاز داریم و چرا به او توجه کرده ایم و مگر از او چه می توانیم بیاموزیم. ما بر حسب نیاز زمان و با پرسش و طلب به سراغ فلسفه نرفتیم. ما نرفتیم ببینیم کانت و هگل و هایدگر چه جایگاهی در تاریخشان دارند و چه کمکی به ما در طرح و حل مسائلمان می کنند. به مردی هم که این دردها را داشت، ناسزا می‌گوییم، چون گاهی با ما اوقات تلخی کرده و فلان حرف ناسزا زده یا فلان شعار سیاسی داده است البته من هم اینها را نمی‌پسندم. ولی آیا باید به کلی منکرش ‌شویم. نه، آن مرد درد فلسفه داشت. اصلا اهمیتش در این است که درد داشت. این که چه می‌گفت و چه می کرد برای من مهم نبود. الان هم کسی که همه عمرش را صرف کتاب می‌کند و دنبال مسئله می گردد حتی اگر به هیچ جا نرسد و هیچ چیز دستگیرش نشود، برای من مهم است. ما بی تردید امروز کسانی را می-شناسیم که صاحب استعدادند. بچه هایی بوده اند و هستند که در 5-6 سالگی اطلاعات بسیار داشتند و دارند. 20-30 پیش هم چنین آدم هایی بودند که حتما آنها را می‌شناسید. آنها حالا کجا هستند و چه شده اند و چه می کنند؟ چرا دختر نابغه ما باید به آمریکا برود و در ریاضی نامدار بشود؟ چرا به فضای علم و تفکر فکر نمی‌کنیم؟ از فلسفه پرسیدید. این فلسفه ها، همه خوش آمدند. مترجمان آن‌ها نیز که با همت و بی مزد و منت کار کردند، گرامیند. فلسفه که اجر ندارد. این مترجمان بیشتر از سر علاقه کار می کنند و تواناترهایشان زبان فارسی را آماده فهم و فکر فلسفی می سازند. امیدوارم این طور بشود و ما صاحب زبان فلسفه شویم. ما هنوز زبان فلسفه اروپایی را نمی‌دانیم. ظاهراً مترجمان و فیلسوفان عهد اسلامی برای فهم زبان فلسفه یونانی، دقت بیشتری داشتند و ‌زبانی را پروردند که اهل فلسفه کم و بیش با آن زبان آشنایی دارند اما اینکه معمولاً فکر می‌کنیم که این زبان ترجمه درست فلسفه یونانی است. جای تأمل دارد و مخصوصاً باید دید که ترجمه فلسفه یونانی به سریانی و به عربی چگونه بوده است. چنان که اروپاییان در این زمینه تحقیق کرده‌اند که وقتی فلسفه یونانی به لاتینی ترجمه شد، چه تغییرات و تحولاتی در فلسفه پدید امد ولی ما فعلا در کار تمرین ترجمه و ترجمه لفظ به لفظ هستیم. من هم این ترجمه ها را می خوانم. ترجمه بد هم در میان آنها کم نیست و نمی دانم حالا جوان بیست ساله ای که تازه مطالعه فلسفه را شروع کرده است وقتی این ترجمه را دستش می‌گیرد، از آن چه می‌فهمد؟ ناسپاسی نمی-کنم و نمی‌گویم که این ترجمه ها اصلاً به درد نمی‌خورند ولی در مواردی نامفهوم و غلطند و معنی عبارات فهمیده نمی شود. مترجمان بهتر است احتیاط بیشتری بکنند. گاهی ترجمه مبهم است و مطلب را نمی‌رساند، گاهی هم آشکارا غلط است. این دومی‌تقصیر مترجم است. مترجم باید این را بداند که ترجمه لفظ به لفظ ترجمه بدی است و وقتی هم که لفظ به لفظ ترجمه می کند ببیند آیا عبارتی که نوشته است خود می فهمد. اگر نمی فهمد بهتر است آن را منتشر نکند. در فلسفه کنونی ما و در ترجمه ها هر چه باشد آثار تفکر چندان پیدا نیست. ولی شاید وقتی فضا و راه ها تیره تر و خطرناک تر می شود، از درون تیرگی و خطر نوری بتابد و روشنگاهی پیدا شود.

 

- از بحث درباره فلسفه بگذریم. شما از سال 1377 به ریاست فرهنگستان علوم انتخاب شدید و تا به امروز 20 سال از این تاریخ می‌گذرد. وقتی آثار شما بعد از این انتخاب را با آثار پیشین مقایسه می‌کنیم، تفاوتی اساسی و جدی را شاهدیم. یعنی مباحث شما به سمت موضوع توسعه سوق پیدا کرد و به مسائلی چون توسعه علمی‌پرداختید. یکی از مباحث مهمی‌که شما مطرح کردید، این است که توسعه علمی‌به معنای افزایش کمی‌تعداد مقالات ISI نیست. بحث دیگری که الان هم به آن پرداختید، این است که نخبگان فکری ما ناگزیر از مهاجرت می‌شوند یا در این سرزمین رشد نمی‌کنند. به عنوان رئیس فرهنگستان علوم، علت را در چه می‌بینید؟

من به این مسائل فکر کرده ام. از تأمل در این مسائل است که به مسئله توسعه رسیده ام. وقتی از توسعه سخن می‌گوییم، معمولا ساختمان و صنعت و ماشین و اداره و طرح های بانک جهانی و مؤسسات نظیر آن را در نظر داریم و به هر حال توسعه را در جلوه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی می بینیم که مدلش نظام های زندگی کشورهای توسعه یافته است. کشورهای اروپای غربی و آمریکا و یکی-دو کشور در جاهای دیگر مثل شرق آسیا، توسعه‌یافته خوانده می‌شوند و مدل و مثال کشورهای توسعه نیافته هستند. ولی من توسعه نیافتگی را نه عقب ماندگی بلکه یک وضع تاریخی یا درست بگویم زندگی در حاشیه تاریخ تجدد می دانم. دشواری قضیه اینست که توسعه، در هر صورت توسعه علمی- تکنیکی است و به تاریخ تجدد تعلق دارد و برای رسیدن به آن خردی لازم است که بتواند زمینه تحقق توسعه را در جایی خاص فراهم سازد. توسعه به صرف پیروی از دستورالعمل های خاص محقق نمی شود و مخصوصاً به صرف آموزش و پژوهش رسمی و مرسوم قرار و استقرار پیدا نمی کند و چه بسا که پیروی از دستورالعمل ها و قواعد رسوم همان دوام توسعه نیافتگی باشد. توسعه نیافتگی به زمان قبل از توسعه تعلق ندارد بلکه وابسته شدن به توسعه و ناتوانی در رسیدن به آنست. اروپای رنسانس یا اروپای قرون وسطا توسعه‌نیافته نبود. اروپاییان در تاریخ چهارصد ساله اخیر مسیری را رفته‌ و به جایی رسیده‌اند و امری را مستقر کرده‌اند که در قرن بیستم، بعد از جنگ جهانی دوم، آن را وضعیت توسعه‌یافته خواندند و بقیه جهان را در قیاس با وضع خود توسعه‌نیافته نامیدند. ما در زمان نصیرالدین طوسی و در عصر ساسانیان توسعه‌نیافته نبودیم. حالا توسعه‌نیافته شده‌ایم. توسعه‌نیافتگیمان فرع وابستگی روحی و فکری به وضع صاحبان علم و تکنولوژی و گردانندگان بازار سوداگری است. اروپا همه چیز و همه جا را با خودش می‌سنجد. در ملاقاب با هابرماس گفتم که چرا شما در اروپا راجع به این جهانی که توسعه‌نیافته خوانده می‌شود، فکر نمی کنید و هیچ مطالعه ای نکرده اید و هر چه می‌گویید از اروپاست و همه از اروپا می‌گویید؟ البته از این جهت حق دارید که اروپا در سراسر روی زمین گسترش پیدا کرده است. اما چرا به این نمی اندیشید که کار گسترش اروپای جدید در جهان به کجا کشیده است و خواهد کشید و آیا اروپایی که در آسیا و آمریکای لاتین و آفریقا تحقق پیدا کرده است، همان اروپایی است که در اروپای غربی و در امریکای شمالی تحقق دارد. فیلسوف آلمانی پاسخ نداد و چون اسم یک مورخ (اسم این مورخ را فعلا به خاطر ندارم) را به عنوان استثنا گفتم به همین اکتفا کرد که بگوید اتفاقا این مورخ دوست من است. به این ترتیب بحث عوض شد و نگفت چرا اروپا درباره جهانی که توسعه‌نیافته خوانده می‌شود و آینده همه جهان به آینده آن بسته شده است، فکر نمی کند. البته می‌توانست بگوید که اقتصاددان‌ها و استراتژیست ها کتاب ها و مقالات نوشته اند. و می دانیم که مسئله توسعه و توسعه‌نیافتگی را اقتصاددان‌ها و مدیران مراکز مالی جهانی مطرح کردند و از ابتدا مسئله، در صورت اقتصادیش مطرح شده است و اکنون نیز همه توسعه را یک مسئله اقتصادی-سیاسی می دانند. نه اینکه توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نباشد اما برای اینکه جامعه و اقتصاد قوام یابد شرایطی لازم است و مخصوصاً به ان شرایط باید اندیشید. برای رسیدن به توسعه باید وضع اکنون و امکان های آن را دریافت. سیاست و اقتصاد دو امر مهم هستند، اما در پاسخ این پرسش که آنچه توسعه‌نیافته نامیده می‌شود، چیست؟ به این اکتفا نمی توان کرد که قدرت های بزرگ آن را پدید آورده و مدیریت می‌کنند. مسلماً راهی که آنها نشان می دهند راه خروج از توسعه  نیافتگی نیست. این راه بن بست است. کشورهای توسعه نیافته باید بدانند که چه امکاناتی در جهان توسعه‌نیافته وجود دارد که قدرت های جهانی آن را حفظ و مدیریت می‌کنند. حتما به کتاب هایی که راجع به توسعه و فلسفه توسعه و ... نوشته شده است، مراجعه کرده‌اید. بهترین بحث ها مصروف اینست که نشان بدهد مثلا چگونه مسیر توسعه‌نیافتگی برزیل اداره می‌شود. شاید آنچه می گویند درست و حتی مبتنی بر اسناد و مدارک باشد اما به آمار و ارقام که نمی توان دلخوش بود بلکه باید دریافت که چرا هلند توسعه‌نیافته نیست و برزیل با این وسعت و امکان هایی که دارد توسعه‌نیافته است؟ راستی چرا یک کشور توسعه‌نیافته است و چگونه می‌توان از توسعه‌نیافتگی خارج شد؟ توسعه نیافتگی ربط ذاتی به نفت و آب و سرزمین ندارد بلکه در جان و وجود مردم جهان توسعه نیافته است و شبه پارادایمی است که به جای نزدیک کردن مردمان به یکدیگر مایه پریشانی و تفرقه می شود. کاش فکر می کردیم و می توانستیم فکر کنیم که چطور دو کشور مثل روسیه و ژاپن با هم خیز  به سوی پیشرفت علمی- تکنیکی بر  داشتند و ژاپن از همان اول، سبقت گرفت؟ ژاپن از همان زمان که روسیه را شکست داد راهی را که در توسعه آغاز کرده بود، به سرعت پیمود و به اصطلاح توسعه‌یافته و جزئی از جهان مدرن شد. اکنون راه توسعه دشوارتر شده است. در دوران غلبه استعماری مستعمرات و شبه مستعمرات ماده خام برای تصرف و غلبه استعمارگران بودند. اکنون در وضع توسعه نیافتگی همه چیز به ماده خام مبدّل شده و عجب آن که دانشمندان برخاسته از جهان توسعه نیافته سهم بزرگی در پیشبرد علم و تکنولوژی در جهان توسعه-یافته پیدا کرده اند و جهان توسعه نیافته حتی برای قدرت های جهانی دانشمند هم می پرورد.

 

 

- ژاپن چطور توسعه‌یافته شد؟  چه اتفاقی رخ داد که ژاپن توسعه‌یافت؟

قضیه خیلی پیچیده و در عین حال ساده است. تجدد از آغاز قرن نوزدهم که در اروپای غربی و امریکا استقرار یافت جهان را به خود می خواند و ساز جهانگیری می زد. آن زمان بحث  های امروزی توسعه مطرح نبود بلکه کشورها می بایست در باب آینده ای که ادامه تاریخ گذشته خودشان نبود تصمیم بگیرند. خودآگاهی به این امر و تصمیم گیری در قبال آن کاری بسیار دشوار و روح فرسا است. تجدد به صرف اقتباس بعضی علوم و فنون و رفتارها و روش ها محقق نمی شود یعنی چیزی نیست که آن را جدا از جهانش از بازار خریداری کنید مدرنیته از ابتدا  میلش به جهان گستر شدن بوده و می خواسته است که در جان همه مردم روی زمین خانه کند. عهد قدیم هم به آسانی تسلیم تجدد نمی شده است. با این همه ژاپن این جسارت را داشت که با تجدد در آویزد و در درون آن نفوذ کند و ببیند این چه مسیری بوده که اروپا را به علم و تکنولوژی و فرهنگ و سیاست قرن نوزدهم رسانده است. ژاپن دویست سال پیش دانشگاهی برای تحقیق در فلسفه غرب و آموزش فلسفه غربی بنیاد کرد و کوشید که با مبانی تجدد و جوانب گوناگونش آشنا شود. کشورهایی که فکر کردند برای ورود در جهان متجدد کافی است که مهندس تربیت کنند، از تاریخ چیزی درنیافتند و حتی اگر در این کار موفق شدند مهندسانشان کمتر توانستند در بنیاد کردن تکنولوژی موفق باشند و بسیاریشان ناگزیر به جاهای دیگر مهاجرت کردند یا به کار سیاست و مدیریت مشغول شدند. ژاپن اندازه و تناسب را آموخته بود و برای هر کاری به اندازه ماده لازم فراهم آورد و اشخاص مناسب پرورد و مهم اینکه به کار تعلیم و تربیت دبستانی و دبیرستانی اهتمام تام کرد. با این رویکرد فعال بود که ژاپن به قطب شرقی تجدد مبدل شد و بی آنکه به غرب و تجدد غربی تسلیم شود خود را برای سهیم شدن در تاریخ تجدد آماده کرد. البته مشارکت و دخالت سیاست را هم در این کار باید با دقت ارزیابی کرد. سیاست می‌تواند و قدرت این را دارد که یک کشور را در صنعت و در تاسیس سازمان‌ها و اداره آنها و بالاخره در راه توسعه به سرعت پیش ببرد. به شرط اینکه چشم-اندازی از آینده با اراده به توسعه داشته باشد و بداند که راهش کدام است اما حکومتی که با هوس و حسرت توسعه و توهم در کار وارد می شود، راه به جایی نمی برد و چه بسا که با تغییر حکومت سیاست دیگری می‌آید و همه اقدامات پیشین رها می شود و معطل می‌ماند و مگر من و شما شاهد نبوده ایم که در تاریخ از این اتفاقات بسیار رخ داده است. در قرن نوزدهم و بیستم ژاپن اصول تجدد را فهم کرد و پذیرفت و متجدد شد اما روسیه در راه تجدد مردد بود. وضع ما در برابر توسعه چیست؟ چنانکه می‌دانید، من منتقد تجدد هستم و تاوان این نقد را هم داده ام. تجدد که آمد به قول ماکس وبر افسون زدایی کرد یا درست بگویم فضای عقلانیت زندگی را به جای فضای عالم قدیم که امر قدسی یکسره در آن پوشیده نبود، گذاشت. در این تحول و تبدل بدیهی بود که بعضی از پروردگان عالم قدیم در جستجوی امر قدسی باشند و بکوشند که چیزی را جانشین امر قدسی کنند. زبان سیاست دوران مشروطه گواه این مدعا و مثال مقدس انگاری امر غیر مقدس است. آنها تجدد را مقدس دانستند. پیداست که وقتی تجدد مقدس می‌شود، نمی توان بالای چشمش ابرو گفت. من تجدد را نقد نکرده ام که از آن مخالفت سیاسی بیرون آید. بلکه می خواسته ام دریابم و بدانم که ما با تجدد چه می توانیم بکنیم. اگر نمی توانیم از آن بگذریم. در توسعه نیافتگی که نمی توان سکونت کرد پس باید به تنها راهی که می توان آن را پیمود بیندیشیم و جداً بپرسیم که چرا ما توسعه نیافته شدیم و این توسعه چیست که برای ما ضروری شده است و چگونه راهش را باید گشود و البته شرط یافتن راه توسعه، درک وضع و حال توسعه نیافتگی است. یعنی مسئله صرفاً این نیست که توسعه رفاه می‌آورد و بنابراین باید به آن رو کرد. پیداست که توسعه یافتگی از توسعه نیافتگی بهتر است و همه مایل به آنند ولی راه دشوار توسعه با میل و هوس گشوده نمی شود. اکنون توسعه یک ضرورت است، ضرورت برای ماندن و نجات آینده. گفتن زنده باد توسعه. مرگ بر تجدد هم اثری ندارد. نظم و علم و فرهنگ زمان ما همه در تجدد جمع شده است اما تاریخ تجدد هم روزی به پایان خواهد رسید. هیچ تاریخی تاریخ مطلق نیست که بگوییم همواره دوام دارد یا یکسره خوب و خوبی است. تجدد هم تضادها و تعارض ها و نارسایی ها و بحران های خاص خود دارد. به مطلب خودمان برگردیم و بپرسیم چه می‌شود که یک کشور می‌تواند راه توسعه را پیش بگیرد و آن را طی کند و بسیاری از کشورهای دیگر با این که در حسرت توسعه هستند، از عهده برنمی آیند. هر جامعه ای که قوام می-یابد یک خرد راهبر دارد که با آن کار و بار خود را سامان می دهد و اگر آن خرد نباشد پریشانی در کارها پدید می آید. می توان این خرد را در وضع کنونی خرد توسعه دانست. این خرد با عقلی که ما آموخته ایم و عقل متعالی است، نباید اشتباه شود. یعنی آن را با عقل منطق ارسطو، عقل افلوطینی، عقلی که دَرّاک کلیات است، نمی توان و نباید یکی دانست و با هم خلط کرد. عین عقل قرن هجدهم اروپا هم نیست. البته اینها همه با هم ارتباط دارند وگرنه «عقل» مشترک لفظی می‌شد. عقل مشترک لفظی نیست اما در اروپای جدید به صورتی در آمده است که باید راهگشای نظم زندگی انسان برای انسان باشد. کانت تا حدی درست گفت که این عقل بنیانگذار علم جدید منشاء عمل و اخلاق هم می تواند باشد. البته این عقل رموز ویرانگری را هم خوب می-داند. نکته ای که کمتر به آن توجه می شود اینست که عقل جدید در اتحاد با اراده بشری راهگشا و کارساز زندگی بوده است. اروپا با این عقل متحد با اراده ساخته شده است. وقتی در برابر معمای توسعه نیافتگی قرار می گیریم و راه توسعه می جوییم، با این که توسعه نوعی اروپایی شدن است عقل سازنده اروپا شاید در همه جا راه به توسعه نبرد و خواستش هم این نباشد مگر آنکه روندگان راه توسعه آن عقل را در خانه وجود تاریخی خود و در نسبت با گذشته شان بیابند. در هر صورت بی آشنایی با عقل تجدد عقل توسعه به دست نمی‌آید. ولی عقلی که اروپا را ساخت است، دیگر از قوت و قدرت سابق و از هیبتی که در فلسفه های کانت و هگل داشت برخوردار نیست. اکنون، بزرگان فلسفه اروپا عقل دکارتی را نقد می‌کنند. این عقل به کار آینده اروپا نمی آید. این را فیلسوفانی مثل نیچه و هیدگر گفته و بسیاری از معاصران به اقتفای آنها پست مدرن شده اند. پست‌مدرن آینده ای ورای مدرنیته و عالمی‌جدا از آن نیست بلکه مدرنیته‌ای است که امیدهای مدرنیته را ندارد و مدرنیته را نقد می‌کند،. این خرد نقاد مدرنیته، خرد خاصی است که گرچه با آن نمی‌توان جهان توسعه‌نیافته را ساخت. باید آن را شناخت و از ره آموزیش در راه جستجوی افق آینده بهره برد ولی به نظر نمی رسد که به صرف نقد عقل جدید و عقل دکارتی و عقل کانتی، بتوان جهان دیگری ساخت. در شرایط کنونی باید خردی را جستجو کرد که امکان های اکنون و توانایی ها و ناتوانی ها و دانایی ها و نادانی های زمان را بشناسد. توجه داشته باشیم که عقل عقل جامعه است و اصحاب علوم‌اجتماعی می بایست به مدد فیلسوفان وضع و شرایط آن را به ما بشناسانند ولی آنها چون با فلسفه چندان میانه ای نداشتند در جستجوی خرد راهنما و سازنده برنیامدند حتی هیچ وقت توضیح ندادند که «جامعه» کنونی چیست و چه اوصاف و اقتضاهایی دارد. در نظر مشهور جامعه، مجموعه‌ای از انسان‌هاست که گرد هم آمده و با هم زندگی می‌کنند. با این بیان همیشه در همه جا جامعه وجود داشته است، و می توان از جامعه زمان اشکانیان و یا زمان ساسانیان سخن گفت ولی جامعه یک امر تازه ای است که در قرون 17 و 18 در اروپا پدید آمد. پیش از آن اجتماعات بشری گرچه شباهتی به «سوسیته»( société، society) داشتند اما از حیث ماهیت با آن متفاوت بودند. جامعه و فرد در اروپای جدید به وجود آمدند و در جامعه بود که فردیت ظهور کرد. حالا ما از «فردگرایی»(individualism) سخن می‌گوییم و گمان می کنیم فرد در تقابل با جامعه است یا جامعه   را می سازد. البته در ایدئولوژی ها این تقابل مطرح است اما جامعه و فرد در حقیقت دو امر لازم و ملزومند. قبل از آن که جامعه قوام یابد، فرد وجود نداشت. یونانی فرد نبود، آدم زمان هخامنشی هم گرچه با یونانی تفاوت داشت، فردیت نداشت زیرا جامعه به معنای کنونی به وجود نیامده بود. زندگی همواره در همه جا قانون و نظام داشته و این قانون و نظام، بیرون از افراد بوده و افراد از آن پیروی می‌کرده اند اما آنان خود را فرد نمی-دانسته و برای تحقق غایتی مثل پیشرفت نمی کوشیده اند. در قدیم سیاست هم نمی‌توانست از قانون حاکم تخلف کند. یعنی حکمرانان، پادشاهان و جباران نمی‌توانستند از نظم و قانونی که حاکم بر روابط مردمان بود و به آن نظم می‌داد، سرپیچی کنند و از آن پیروی می‌کردند. وقتی جامعه جدید قوام یافت صفتش خودبنیادی بود، یعنی نظام و قانون و مناسباتش در خودش وضع و تعیین می شد و می شود. این صفت ذاتی جامعه جدید است که غایت دارد و قانون کردار و عملش را خود وضع و تعیین می کند. ممکن است کسی بپرسد در این نظم تکلیف اخلاق و ایده آل چه می‌شود؟ پرسش دشواری است که اکنون در آن نمی توان وارد شد. اشاره به معنی جامعه نیز برای این بود که بگوییم جامعه جدید بالذات خودبنیاد است و از هر قانونی پیروی نمی کند و دریغا که با عالم قدس و امر قدسی هم سر و کاری ندارد. پس باید اندیشید که اگر جامعه متجدد جامعه خود بنیاد است و توسعه نیز باید به مقتضای وضع جامعه صورت گیرد. چگونه می توان این مقتضاها را درک و رعایت کرد؟ و تا چه اندازه می توان آنها را تغییر داد. در وضع توسعه نیافته جامعه هنوز چنانکه باید قوام نیافته است. توسعه بازسازی جامعه است با امکان هایی که اینجا و اکنون وجود دارد. ظاهراً ژاپن بر مشکلات درک جامعه جدید و بازسازی نظام عقلی تکنیک فائق آمده است.

 

- یکی از انتقادات شما به ادعاهای پیشرفت علمی‌که بعضا از سوی برخی نهادها مطرح می‌شود، این است که افزایش تعداد مقالات ISI نشانه توسعه‌یافتگی نیست. اگر چنان که خودتان در ابتدای بحث گفتید که ملموس تر و انضمامی‌تر بحث کنیم، بخواهیم نشانه های توسعه‌یافتگی را بر شماریم، این نشانه‌ها یا شاخص‌ها چیست؟

درک و تشخیص شاخص ها مهم است اما باید با احتیاط به آن پرداخت زیرا وقتی شاخص ها فهرست می شود این خطر وجود دارد که بپندارند که تأمین هر یک از اینها برای رسیدن به توسعه کافی است ولی توسعه تحقق یک طرح هماهنگ است و مثلاً با نهضت  مقاله پردازی در جنب صنایع تولید کننده کالاهای بد و نامرغوب به آن نمی توان رسید. من در کتاب «خرد سیاسی در زمانه توسعه نیافتگی» بعضی اوصاف توسعه-نیافتگی را بیان کرده ام که مهمترین آنها غفلت از آینده است. جهان توسعه نیافته معمولاً با جهان توسعه یافته می سنجند که رفاه و امکانات زندگی بهتر و درآمد سرانه بالاتر دارد و در قیاس با جهان توسعه نیافته اندازه و جای چیزها و وقت کارها را تا حدودی می شناسد و نظم و ترتیب را رعایت می کند و به حقیقت پراگماتیک و اخلاق متناسب با آن هم کم و بیش پای بند است. شاخص های علمی و فرهنگی و اقتصادی ظاهرتر و مشخص تر را هم می توان ذکر کرد. اما از زمانی که علم و پژوهش جهانی شده و همه مردم جهان در مصرف همه کالاهای تکنولوژیک شریک شده اند دیگر آمار علم و مصرف نمی تواند مرزهای توسعه نیافتگی را روشن سازد. مسلماً وجود تکنولوژی پیشرفته از آثار توسعه یافتگی است ولی هوس داشتن علم و تکنولوژی و پیشرفت در بعضی تکنولوژی های خاص برای توسعه کافی نیست. توسعه شرایط دارد وقتی صنعت و علم برای مصرف می خواهیم و شرایط تحقق آنها را نمی دانیم، مشکل است که به نتیجه برسیم. صنعت هم چیزی مثل صنعت اتومبیل سازی اکنون ما می‌شود. ما که صنعت اتومبیل سازی را زودتر از کره شروع کردیم. پراید کره را که تعطیل شده بود، به این جا آوردیم و طبق رسم صنعت خودمان سال به سال بر نقص و عیبش افزودیم تا بدین غایت رسید که می بینیم. در کشور ما علم که قاعدتاً باید محور چرخ امور باشد از بقیه شئون مثل سیاست و مدیریت و فرهنگ و صنعت و کشاورزی جداست. اگر دانشمند در طلب علم نباشد و صرفا به عنوان کارمند اداره علم انجام وظیفه کند و در تولید مقاله بکوشد، علم به وجود نمی‌آید. کارمند کار رسمی و عادی انجام می‌دهد و مقررات اجرا می کند ولی دانشگاه باید در طلب علم باشد و به فرهنگ و آینده کشور و به این که برای فردا چه باید کرد بیندیشد. نه اینکه به مسائلی بپردازد که نمی‌داند از کجا آمده و با وضع زمان او چه ارتباطی دارد. او وقتی مقاله خود را در مجله یا ژورنالی که کمتر آن را می شناسد چاپ می کند، معلوم نیست که به علم کجا خدمت می‌کند. این حرف مخالفت با مقاله نویسی نیست. آنچه من با آن مخالفم و آن را آفت می دانم اعتقاد به اصل تولید انبوه مقاله به عنوان جوهر سیاست علم کشور است. علم با تولید انبوه مقاله پیشرفت نمی کند. با این سیاست دانشگاه به کارگاه تولید انبوه مقاله بدل می‌شود. در این صورت دانشگاه دیگر دانشگاه نیست. البته درست می گویند که هر مقاله نباید مسئله ای را حل کند. حرف من این است که اگر ده هزار مقاله هیچ مسئله ای را حل نکند، چه کنیم وگرنه مقاله نویسی کار لازم و مهمی‌است و مگر امکان دارد که دانشمند مقاله ننویسد؟ دانشمندی که پژوهش می‌کند، حتما مقاله می‌نویسد. او کار خود را به صرافت طبع و از روی علاقه و فارغ از سودای سود و زیان و البته برای حل مسئله ای که در برابرش قرار دارد و نه به حکم ادای وظیفه اداری و برای گرفتن مدرک دکتری و فوق لیسانس یا ارتقا در مراتب دانشگاهی انجام می-دهد؟ پژوهش کار اداری نیست. دانشمندان هم در مسابقه مقاله نویسی شرکت نمی کنند که هر کس بیشتر نوشت برنده باشد. مختصر بگویم علم زمان ماعلم کارساز یا علم تکنولوژیک است و نمی‌تواند از تکنیک جدا باشد و با این بستگی و پیوستگی یا وحدت است که پژوهش معمولاً مسئله ای از مسائل زندگی را حل می کند. هر چند که عالم سودای عمل و نتیجه ندارد. در ظاهر این شاید یک تعارض است که بگوییم علم باید سودمند و مؤثر در گردش چرخ کارها باشد و در عین حال عالم نباید در سودای سود پژوهش کند. اگر در جایی گروه عالمانی هستند که فارغ از سودای سود و زیان به علم می‌پردازند و در طلب مسائل هستند، بدانیم که علم در آنجا پیشرفت می‌کند و به توسعه مدد می رساند. توسعه و علم از هم جدا نیستند. در زمان ما توسعه علم، توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، یعنی توسعه جامع و پایدار. اگر علم نباشد، توسعه صورت نمی‌گیرد. یکی از نشانه های آغاز راه توسعه ظهور میل به هماهنگی در صنعت و کشاورزی و مدیریت و تعلیم و تربیت و بهداشت و حفظ محیط زیست است. توسعه امری فرمایشی و ساختگی و دستوری نیست. سیاست چنانکه اشاره شد سیاست می تواند و چه خوبست که پشتیبان توسعه علم و تکنولوژی و ... باشد به شرط اینکه این پشتیبانی برای رسیدن به مقاصد خاص سیاسی نباشد. سیاست به عنوان نماینده کشور و جامعه باید به علم رو کند. علم طلب می‌خواهد و تا طلب و اراده به توسعه نباشد علم هم پیشرفت نمی کند. در واقع این جامعه است که باید توسعه را بخواهد و مستعد توسعه باشد و خودآگاهی لازم برای سیر در راه توسعه را پیدا کرده باشد. وگرنه سیاست به تنهایی نمی‌تواند کاری بکند. سیاست برنامه می نویسد و بعضی شرایط فراهم می آورد و هر جا لازم باشد و بتواند پشتیبانی می کند. از این نکته نیز نباید غافل بود که به یک اعتبار حکومت هر چه باشد حکومت مردم است. هر مردم حکومتی متناسب با درک و تفکر و همت و اخلاق و روحیات خود دارند. سیاست در کار توسعه سهم بزرگ دارد اما به همراهی و همکاری مردم نیز نیازمند است.

- شما اواخر سال گذشته نیز بحث مهمی‌را مطرح کردید و گفتید «علم ماهیتی متفاوت با دین دارد و به این جهت آن را به صفت دینی نمی‌توان متصف کرد. به عبارت دیگر وصف دینی نمی‌تواند صفت ذاتی علم باشد». این سخنان شما انتقادات فراوانی را بر انگیخت و احتمالا سوءتفاهم‌هایی را برانگیخت. منظورتان از این سخن چه بود؟

من این بحث را قریب به چهل سال پیش در ضمن ردّ صورت جدیدی از قشریت که علمی کردن دین بود پیش آوردم اما متأسفانه آن را خشونت با علم و آزادی حمل کردند و نوشته هایم را نخواندند زیرا نماینده ضدیت با علم و آزادی و آموزگار خشونت شده بودم. حالا می گویند چرا زودتر نگفته ای . من گفته ام شما چرا نخوانده اید؟ اما اخیراً نمی خواستم در بحث ماهیت علم اجتماعی وارد شوم. مقصودم این بود که بی پروا در کارها وارد نشویم بلکه بفهمیم چه می گوییم و چه می‌کنیم. نمی‌دانم شما تا چه‌ اندازه با نوشته‌های من آشنایی دارید. من همواره حتی در سال های اوایل انقلاب و قبل از آن در کتاب «وضع کنونی تفکر در ایران» حساب علم و دین را جدا کرده ام و در بیشتر نوشته هایم و مخصوصاً مقاله ای مستقل که آقای دکتر گلشنی آن را در مجموعه مقالات علم دینی چاپ کرد نظر خود را به صراحت نوشته بودم و بسیار متعجب شدم که دیدم کسانی گمان کرده-اند که من تغییر عقیده داده ام و بعضی دیگر ملامت کردند که چرا مطلب را تاکنون نگفته بودم. نمی دانم چرا ما گرفتار این بحث ها شدیم و اینها چه گرهی از کار فروبسته ما می گشایند. از انقلاب اسلامی توقع اینست که جامعه‌ای دینی بسازد و زندگی را با صلاح و راستی و درستی بیاراید و البته در پی این تحول علم هم متحول می شود. پیداست که هیچ جامعه‌ای مطلقا عاری از فساد نیست، اما مطلوب مردمان، جامعه صلح و صلاح است و البته ساختن جامعه‌ای که فساد در آن‌ غالب نباشد یا اندک باشد، شدنی و عملی است. در شرایط کنونی بیش از آنکه به فکر علم اجتماعی دینی باشیم باید در فکر بنای یک نظم سالم و نگران فساد بر باد دهنده کشور باشیم. کسانی می‌گویند قبل از اهتمام به اصلاح امور باید علم اجتماعی دینی داشته باشیم. به دو نکته مضمر در این قول توجه کنیم: یکی اینکه گویی علم در اختیار همه گروه های مردم قرار دارد و آنها می توانند آن را به هر صورت که بخواهند در آورند و در هر راه که بخواهند به کار برند. دوم اینکه برای اصلاح امور ابتدا باید علمی بنا کرد و پس از آن که علم ساخته شد از روی علم، کارها را به صلاح آورد. از مطلب اول چیزی نمی گویم و چه بگویم جز اینکه همه کس نمی تواند و نباید در کار علم دخالت کند. اما مطلب دوم قابل تأمل است. اول از آن جهت که در تاریخ سابقه ندارد که مردمی بیایند علم به چیزی را که هنوز به وجود نیامده است تدوین کننذ و سپس از روی آن علم مثلاً نظام و جامعه مطلوب را بسازند. اگر منظور از علم اجتماعی دینی طرح یک نظام زندگی در غوغای غلبه مدرنیته کهنسال است باید به آن توجه کرد ولی تاکنون آنچه گفته اند اینست که علم اجتماعی دینی ممکن است وکسی که آن را نمی پذیرد مقصود کوشندگان راه اثبات علم دینی را درنمی یابد. اصلاً نزاع این نیست که آیا فلان علم ممکن است یا ممکن نیست. اگر هست باید آن را تدوین و تعلیم کرد. علم اجتماعی دینی می‌تواند از این جا آغاز شود که کسانی به طرح سازمان و روابط و مناسبات و اخلاق و شیوه زندگی یک جامعه‌ دینی بپردازند. اگر علم اجتماعی از این جا آغاز شود، نتیجه اش هر چه باشد، مغتنم است. من از وضع علوم‌اجتماعی کشور خودمان دفاع نمی‌کنم. علوم‌اجتماعی ما در حد طرح و بحث نظریه‌ها و تعلیم مطالب امثال زیمل و دورکیم و وبر و پارسونز و بوردیو و ... مانده است. یعنی صرفا نظرها و کلیات مسائل را بیان می‌کند. اینها مهم است اما علوم‌اجتماعی مثل همه علوم دیگر با پژوهش جان می گیرد و پیش می رود. اگر در بعضی علوم می توان به مسائل انتزاعی پرداخت، در علوم اجتماعی انتزاعی فکر کردن اندکی توی ذوق می زند ولی چه کنیم که ما مسئله نداریم و نمی پرسیم که جامعه ما چه وضعی دارد و چه می‌خواهد و در چه راهی است و به کجا می رود. ما صرفا مطالب خوب می‌گوییم. گفتن مطالب خوب، خوب است. همه طالبان علوم اجتماعی هم باید کلیات مسائل این علوم را بدانند. آن کس که مثلاً به ماکس وبر مشغول است صرفاً گزارش ندهد بلکه خطاب به دانشمند آلمانی بگوید شما در آلمان نشسته‌ بودید و حرف‌های زیبا می‌زدید و تجدد را نقد می‌کردید و می‌گفتید با اینکه دلتان از تجدد گرفته است، با آن می‌سازید. من که این جا صد سال پس از درگذشت شما در یک کشور آسیایی نشسته ام چه باید  بکنم؟ من که از جهان قدیم خویش رانده و از تجدد مانده ام، به کجا بروم؟ ما در علوم‌اجتماعی خودمان این کار را نمی‌کنیم. یعنی هنوز به این مرتبه استنطاق از علم  و عالم نرسیده‌ایم و تازه شروع کرده‌ایم. خیلی هم پیشرفت نکرده‌ایم. البته عدد دانشمندان علوم‌اجتماعی بیشتر شده است، اما نسبت به 50 سال پیش که من در موسسه تحقیقات اجتماعی کار می‌کردم، اعتنا و اهتمام به طرح مسائل اجتماعی و پژوهشی بیشتر نشده است. پیداست که در این وضع کسانی انتقاد ‌کنند که چرا علوم‌اجتماعی به مسائل نمی‌پردازد؟ البته اگر هم بپردازد، نمی‌گویم مدعیان راضی می‌شوند و به نظر نمی-رسد که همه از اینکه دانشمندان علوم‌اجتماعی به مسائل جامعه و مسائل امروز بپردازند، استقبال کنند ولی اگر ذوق و نشاط علم غلبه داشت نه تعداد مقاله ملاک دانشمندی می شد و نه کسی در صدد برمی آمد که به علم ماهیتی دیگر ببخشد. علم اجتماعی هر چه باشد ناظر به نظم و آشوب جامعه خودبنیاد برای درک امکان های تحول آنست و با درک این امکان هاست که تا حدودی می توان سیر جامعه را تعدیل کرد. دانشمندان علوم اجتماعی نمی توانند نظرهای شخصی و آرزوها و اعتقادات خود را به جامعه القا کنند و اگر دخالتی در تحول امور دارند اینست که از طریق ایجاد خودآگاهی به درک و تحقق بعضی امکان ها کمک می-کند. من صرفا این معانی را تذکر داده ام و بیشتر یک سخن اخلاقی گفته ام. برای آغاز کردن کار در علم اجتماعی باید نظری به جامعه انداخت و ناپیوستگی ها و افسردگی ها و فسادها را دید و امکان های رفع آنها را شناخت. سپس به این مهم پرداخت که چه چیزها در جامعه رواست و کدامها روا نیست که این مهم را دانشمندانی باید انجام دهند که با ظاهر و باطن فرهنگ و دین آشنایی دارند. ما اکنون همه اصول و قواعد و ملاکها و دستورالعمل هایی را که در نیم قرن اخیر در باب علم و توسعه در اروپا و امریکا تدوین و اجرا شده است بی چون و چرا پذیرفته ایم و به آثار و نتایج یا به بی نتیجه بودن آنها توجه نکرده ایم. اگر در این مسلمات شک و تحقیق می کردیم شاید می توانستیم علم اجتماعی کشورمان را پیش ببریم و راهی بالنسبه مناسب برای رسیدن به  توسعه بیابیم. علوم اجتماعی می تواند و باید در تدوین طرح تحول مشارکت کند ولی تمنای بنای علم تازه حرف دیگری است و مخصوصاً کسی علم را حکم مطابق با واقع می داند چگونه بجای اینکه بگوید علم کشف و انکشاف و درک امر موجود است از ساختن و پرداختن به چیزی که هنوز نیست می گوید. در انتهای دو حد افراط و تفریط قرار داشتن اگر ممکن باشد، وضع خوبی نیست. من منکر علم اختراعی نیستم یا لااقل قسمت عمده قواعد و سیاست های علم و توسعه را اختراعی می دانم و البته معتقدم که عقل تجدد از اراده جدا نیست.  اما علم به معنی اصطلاحی امروزیش را نمی توان اختراعی دانست یعنی اگر علم کنونی را غربی می دانند که سخنشان به اعتبار تعلق علم به تجدد درست است، این علم به دلخواه گروه های مردمان و با طرح و برنامه ریزی پدید نیامده است بلکه به اقتضای بسط و گسترش تجدد قوام یافته است. علم اجتماعی شامل علومی مثل اقتصاد و روان شناسی و جامعه شناسی و مردم شناسی و جمعیت شناسی و جغرافیا و سیاست و ... است اینها نه مسیحی اند نه یهودی. بودایی و زرتشتی و مسلمان هم نمی شوند مگر آنکه مراد از علم چیز دیگری باشد. در این صورت بگویند مراد از علم اجتماعی چیست و علم اجتماعی دینی به چه معناست؟ این که می‌گویند کسانی که مخالف هستند، نمی‌دانند ما چه می‌گوییم، شاید درست می-گویند اما شما که چیزی نگفته اید ما از کجا بدانیم که چه می گویید؟ من چه می دانم در علم و فکر شما چیست و چه هاست کاش توضیح می دادید که مرادتان از علوم‌اجتماعی دینی چیست. اگر نظر دینی درباب جامعه جدید، غرب جدید، حکومت جدید، سیاست جدید، فرهنگ جدید و ادب جدید دارید شاید در میان آن نظرها آراء و سخنان خوب هم باشد ولی به آنها نام علم اجتماعی نمی توان داد. علم اجتماعی، علم تفسیر و تغییر و مدیریت جامعه و نظارت بر آنست. علم نظارت بر جامعه باید ابزارها و وسائل و امکان‌ها و اطلاعاتی داشته باشد و با اطلاعات هماهنگ شده منسجم و مرتبط، بر جامعه نظارت کند. اما نظارت بر کدام جامعه؟ جامعه ای که هنوز محقق نشده است؟ علم به چیزی که هنوز وجود ندارد نمی‌توان داشت. علم اجتماعی دینی، علم جامعه دینی است. چرا به دینی شدن جامعه فکر نمی کنید ما اول نمی‌توانیم به چیزی که وجود ندارد علم داشته باشیم و بعد آن چیز را به وجود بیاوریم. علمی که با آن چیزها به وجود می آید علم الهی است. البته می توان به فکر طراحی جامعه اسلامی بود. من از چهل سال پیش می‌گفتم که حکومت اسلامی ‌باید با توجه به امکانهای جهان موجود اگر می تواند نظام دینی را طراحی کند و با علم و عمل روابط و مناسبات آن نظام و اقتصاد، فرهنگ و شیوه زندگیش را تعیّن بخشد. تا چنین طرحی تدوین نشود، اسلامی شدن در حدود اعمال قدرت سیاسی و اداری و انتظامی محدود می ماند.

- شما در کنار یک آکادمیسین و اساتید فلسفه شناخته‌شده در ایران یکی از روشنفکران برجسته تاریخ معاصر ما نیز هستید و همواره به عنوان یک روشنفکر در عرصه عمومی‌حضور داشته‌اید و درباره مسائل روز از منظر یک استاد فلسفه یا از چشم‌انداز رئیس فرهنگستان، اظهار نظر کرده‌اید. مخاطب شما نیز عموم اهل فرهنگ هستند، بی دلیل نیست که شما را فیلسوف فرهنگ خوانده‌اند. امروز جامعه ما به هر دلیلی دچار مشکلاتی جدی است و نگرانی‌هایی از همه سو احساس می‌شود. به نظر شما به عنوان یک روشنفکر، وظیفه روشنفکران در شرایط کنونی و فعلی چیست؟ آیا باید مثل روشنفکران 40-50 سال پیش سخنرانی کنند و مردم را تهییج کنند یا بیشتر مخاطب آن‌ها دولتمردان و اهل قدرت باشند؟ روشنفکر بین دولت و جامعه، بین قدرت و عرصه عمومی‌چه جایگاهی دارد؟ آیا جایگاه پیشین خود در مقام قشر پیشرو را دارد؟

قبلا درباره روشنفکری زیاد نوشته‌ام و نمی‌خواهم سخنی بگویم که بگویند از حرف‌های سابق عدول کرده ام. از جمله نوشته ام که چه‌گوارا آخرین روشنفکر بود. او این جرئت و جسارت را داشت که عملاً اعلام کند کار این جهان با سیاست و به صرف اتخاذ تدابیر سیاسی اصلاح نمی شود و راه دراز بی فرجام پیش گرفت. راهی که تا مرگش فاصله اندکی داشت. روشنفکری در روزگار ما تمام شده است، در وضع سیاسی موجود دیگر به روشنفکر نیازی نیست و مگر نمی بینیم که در اروپا و آمریکا دیگر روشنفکران جایی ندارند نه فقط پایان ایدئولوژی بلکه پایان علم جامعه شناسی هم اعلام شده است مع هذا سخنان بعضی دانشمندان علوم اجتماعی و اهل فلسفه هنوز هم متضمن تذکر به حکومت هاست. مع هذا آنها روشنفکر خوانده نمی شوند. روشنفکر ایستاده میان فلسفه و سیاست و امیدوار به کارگشایی سیاست و سیاستمداران است. او به نمایندگی از فلسفه یعنی به نمایندگی از حقیقتی که در زمان می‌شناسد، به حکومت اعتراض می کند. اما وقتی کارها از دست سیاست خارج شده و امیدی به سیاست نباشد فریاد کشیدن و اعتراضچه معنی دارد به هوش باشیم که اصحاب ایدئولوژی های افسرده و پژمرده را روشنفکر نخوانیم. البته روشنفکری و ایدئولوژی به هم بسته اند. در سابق هم روشنفکر نمی توانسته است از ایدئولوژی به کلی آزاد باشد چنانکه بیشتر روشنفکران مایل به مارکسیسم و از جناح های چپ بوده اند اما نامدارانشان از ایدئولوژی پیروی نمی کردند. در هر صورت اکنون اگر روشنفکری هم باشد سیاست به حرف او گوش نمی‌کند بلکه به راه خود می رود و کار خود را می کند. سیاستمداران بزرگ هم دیگر پدید نمی آیند زیرا سیاست را تکنیک مدیران راه می برد و معلوم نیست که جهان با این سیاست که در عین پیچیده بودن بیشتر به سیاست عوام شبیه است، به کجا می رود. آنچه می-دانیم اینست که هیچ کس دوست ندارد که سراسر روی زمین را آشوب فراگیرد و خدای ناکرده زندگی آدمی در آتش یک جنگ کور که هر لحظه ممکن است برافروخته شود، بسوزد. پس کسانی باید باشند که فکر کنند جهان به کجا می‌رود و کار این بازی با الفاظ عدالت و آزادی و حقیقت و توسعه و پیشرفت و پژوهش و ... به کجا می کشد و به جای خطاب به اهل سیاست که گوششان بسیار سنگین شده است، با مردم از دشواری های راه آینده و احتمال وجود پرتگاه های خطر و نابودی بگویند. با این بیان ممکن است بپرسند راستی آیا همه راه ها پر اشوب و همه درها به روی آینده بشر بسته است؟ آیا آدمی به ورطات سقوط و نابودی نزدیک می-شود؟ وقتی خطر به نهایت می رسد، امکان گشایش و رهایی بیشتر می شود ولی به هر حال زمان کنونی را باید آزمود. سیاستمداران با همه دعوی ها و داعیه هایی که دارند کمتر به آینده فکر کرده اند. حالا هم که کم و بیش ملتفت شده اند که در بسیاری موارد کار از کار گذشته است، صرفا اظهار تأسف می کنند که چرا به آینده بی توجه بوده اند ولی این بدان معنا نیست که اکنون به آینده توجه دارند و نگران آینده اند. حالا هم کاری به آینده ندارند ولی مگر غیر سیاستمداران به آینده اندیشیده اند و می اندیشند. دانشگاه چندان گرفتار غم و سودای ثبت مقالات بیشتر در فهرست های جهانی است که مجال پرداختن به فردا و آینده ندارد. البته همه ما گذشتگان را از بابت غفلتشان ملامت می کنیم و ظاهراً نمی دانیم که اگر به فکر فردا نباشیم هزار بار بیشتر از گذشتگان مستحق ملامت خواهیم بود. نمی‌گویم هیچکس در هیچ جا به فکر فردا نیست. در میان سیاستمداران و دانشمندان و اصحاب علوم‌اجتماعی و اهل فلسفه و روزنامه نویسان مسلماً کسانی هستند که نگران فردای کشورند. اما آیا صدایشان به جایی می رسد؟ وقتی گوش ها سنگین شده است و سخن دفاع از حقیقت و آزادی و عدالت شنیده نمی شود و وظیفه دفاع لفظی از این معانی را هم حکومت ها خود به عهده گرفته اند. زبان هم به لکنت می افتد. مع هذا باید امیدوار بود که از میان صاحبنظران و محققان علوم انسانی گروهی که آفات و تاریکی های عصر را درک کرده اند همچنان و با روشنی بیشتر به جهان و جهانیان تذکر دهند که وقتی آینده پیدا نیست و راه تیره است دست به دیوار احتیاط باید بود. اگر آنها در گوشمان خوانند که:

ای کاش می‌شد بدانیم

ناگه غروب کدامین ستاره

ژرفای شب را چنین بیش کرده است؟

هشدار

ای سایه ره تیره تر شد

دیگر نه دست و نه دیوار

دیگر نه دیوار نه دوست ...

ای سایه ناگه دلم ریخت، افسرد

ای کاش می شد بدانیم

ناگه کدامین ستاره فرومرد؟

می توانیم از زبان حافظ پاسخ دهیم که:

ز گرد خوان نگون فلک طمع نتوان داشت                                 که بی ملالت صد غصه یک نواله برآید

گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان                                  بلا بگردد و کام هزارساله برآید

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی