صفحه اصلی آثار نگاهی فلسفی به مسائل کنونی ایران. 1396
نگاهی فلسفی به مسائل کنونی ایران. 1396 مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

این دفتر صورت مکتوب و کم و بیش ویرایش شده بحث ها و گفتگوهایی است که در سه چهار سال اخیر با همکاران دانشگاهی و بیشتر با نویسندگان  و نمایندگان رسانه ها داشته ام. بعضی از این گفتگوها در مجلات مهرنامه، نسیم بیداری، اندیشه پویا، روزنامه های اطلاعات و ایران و در سایت فرهنگ امروز و خبرگزاری مهر و ... منتشر شده است. مطالب گفتگوها چندان پراکنده نیست و همه در باب وضع علم و فرهنگ و روشنفکری و اخلاق است. درباره ایران و تعلق به آن هم یکی دو بار گفتگو شده است.

نگاه نویسنده به زندگی و تاریخ، نگاه فلسفی است اما در شرایط کنونی و در فضای فکر و عمل جهان که همه چیز با ملاک سیاست رسمی سنجیده می شود. قهری است که نظر فلسفی مهجور بماند و مورد اعتنا قرار بگیرد اما فلسفه تذکر است و اهمیت ندارد که به آن اعتنا کنند یا نکنند و معنی آن را دریابند یا درنیابند. اگر فلسفه تذکر است باید گفته شود. از همکاران گرامی آقای مهندس سیدعلی پزشکی و خانم ها بهاره برزگر و لیلا یعقوبی که در آماده سازی مصاحبه ها و احیاناً تصحیح غلط های تایپی و تذکر سهوها و ابهام ها سعی صمیمانه کرده اند، تشکر می کنم. از انتشارات سخن و مدیر گرامی آن هم که در سال های اخیر به چاپ کردن و انتشار آثار این ناچیز اهتمام کرده اند، سپاسگزارم.

رضا داوری اردکانی

فروردین 1396

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی