صفحه اصلی اخبار نگاهی به سرمقاله رضا داوری اردکانی در نشریه شماره 59 فرهنگستان علوم
نگاهی به سرمقاله رضا داوری اردکانی در نشریه شماره 59 فرهنگستان علوم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه, 15 آبان 1395 ساعت 18:44

آینده پروای وجودی ماست

شماره 59 فصلنامه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ویژه تابستان 1395 منتشر شد. این فصلنامه که می توان آن را آینه فعالیت های فرهنگستان علوم در طول سه ماهه تابستان امسال دانست، در شماره جدید خود، «سخن اول» را به سرمقاله رئیس فرهنگستان علوم اختصاص داده است. رضا داوری اردکانی مانند شماره های پیشین این فصلنامه بحث های مهم خود درباره مقوله علم را مطرح می کند و «گفتار در ضرورت اصلاح نظام اداری و آموزشی» عنوان جدیدترین موضوعی است که این فیلسوف معاصر به ان پرداخته است. داوری در یادداشت خود شرط مسلم و مقدم هموار کردن راه توسعه و پیشرفت را در وجود سازمان ادارای توانا و کارساز و درستکار و چالاک می داند و می نویسد: «چون این شرط مسلم و مقدم جزیی از فرایند توسعه است طرح اندیشه اصلاح ادارای و اقدام به آن نیز قهرا در همه شئون زندگی مردم و کشور موقوف می شود.»

داوری معتقد است: «در اروپای جدید سازمان های اداری کم و بیش بر حسب اقتضا و به حکم نیاز پدید آمده است. اما کشورهایی که رسوم تجدد را از اروپا فرا گرفتند یا ناگزیر به آن تن دادند همیشه همه سازمان ها با درک را با درک نیاز تاسیس نکردند و شاید لازم ترین سازمان ها را از روی گرده اروپاییش ساخته باشند و چه بسیار سازمان ها پدید آورده اند که هیچ نیازی به آن ها نبوده است.» داوری در سرمقاله خود با اشاره به این موضوع که یکی از منشاهای فساد، نبود نظم و اعتدال و معلوم نبودن جای پیزها و کارها و اشخاص است، می نویسد: «وقتی اشیا و اشخاص و امور در جای خود نباشند و پریشانی غالب شود و حدود و حقوق و وظایف خلط شوند کارها دیگر به هم پیوسته نیست و کارمندان از هم جدا و از یکدیگر دور و بی خبر می مانند. سازمان و مصالح آن هم از یاد می رود و هر کس به فکر تامین مصلحت شخص خود می افتد.» داوری در پایان نگاهی مهم به مقوله آینده دارد: «در زمان کنونی به ضرورت، آینده را باید طراحی کرد و ساخت و این ساختن با تعلق به زمان صورت می گیرد. آینده پروای وجودی ماست. آینده را نه با میل و هوی و بی باکی بلکه با پوای اینکه چه روی خواهد داد و در همراهی با زمان و تحمل درد می سازند.»در ادامه می توانید متن کامل این سرمقاله را بخوانید

 

سرمقاله شماره 59 نشریه فرهنگستان علوم

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی