صفحه اصلی یادداشت پیام به مناسبت درگذشت قیصر امین پور
پیام به مناسبت درگذشت قیصر امین پور مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

به شهرت توجهی نداشت

درگذشت شاعر معاصر، قيصر امين پور مصيبتي بزرگ براي شعر و ادب و زبان فارسي بود.  در ميان همه اصناف مردم، شاعران شكستني ترند و چيني نازك تنهايي شان خيلي زود و با اندك تكاني ترك بر مي دارد و دريغا زمانه اي كه بيش از همه زمان ها به شعر نياز دارد، اين را كمتر مي داند و به شعر و احوال شاعر وقعي نمي نهد ولي اين سخن بدان معني نيست كه مردمان ديگر قدر شاعر را نمي دانند. شاعر پاسدار وجود و سخنگوي زمان است و نوحه و ترانه غم و شادي مردمان را مي سرايد به اين جهت زمين و آسمان او را دوست مي دارند و وقتي مي ميرد، ماتم مي گيرند و خبر مرگش صدا مي كند و در همه جا مي پيچد.

من با اين كه متأسفانه با قيصر امين پور نشست و برخاست و فرصت صحبت نداشته ام، از شنيدن خبر تكان خوردم اما فردا كه عزاي شاعر، عزاي عمومي شد و شاعران و اديبان و صاحبان فرهنگ عزادار شدند و حتي سيماي مراكز و مؤسسات فرهنگي و رسانه اي رنگ عزا و ماتم گرفت، احساس دلداري كردم و اين شايد تسلايي باشد براي همه كساني كه مرگ شاعر را مصيبتي براي زبان و مصيبت زبان را مصيبت آينده مردم مي دانند.

 

در حادثه مرگ قيصر امين پور لااقل دو نكته مهم آشكار شد. يكي اين كه مردم هنوز قدر شعر و شاعر را مي دانند و هر دو را عزيز مي دارند. پيچيدن صداي مرگ قيصر در همه جا نشانه عزت شعر و سخن است. به عبارت ديگر اين صدا ثابت كرد كه ما گرچه نقد شعر نداريم (و نداشتن نقد به خودي خود عيب نيست)، با شعر بيگانه نيستيم و شأن و مقام شاعر در زبان و زمان را بازمي شناسيم. قيصر امين پور با زبان فارسي انسي سعدي وار و نظامي وار داشت و در عين حال سخن زمان خود را بازمي گفت. با اين درك بود كه رساله دكتراي خود را در باب سنت و تجدد در شعر فارسي نوشت.

اگر قيصر امين پور با صفا و نجابتي كه داشت از تظاهر و نمايش دوري مي كرد و به شهرت توجهي نداشت، انعكاس بانگ رحيلش بلندي مقام شعر و شاعري او را نشان داد. شايد كودكاني كه هم اكنون با شعر قيصر سرود شادي زمزمه مي كنند و جواناني كه شعر او ترانه سالهاي كودكي شان بوده است، بهتر از ديگران احساس كنند كه با مرگ شاعر دوست و آموزگار خود را از دست داده اند. شاعر دوست مردم و پاسدار زبان و نماينده ذوق ايشان است و با جان آنان اتصالي بي تكيف و بي قياس دارد. امين پور از درد ها و بيماري هايي كه سال ها به آن دچار بود، رست و به ملأ اعلي پيوست اما مرگ او داغي بر دل اهل زبان و ذوق گذاشت كه به آساني و به زودي محو نخواهد شد

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی